menu

PIĘKNA NASZA OJCZYZNA

2019-01-14 17:34:28 (ost. akt: 2019-01-14 18:12:17)

konkurs recytatorski

Serdecznie zapraszamy, wszystkie przedszkolaki,
do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie recytatorskim,
który odbędzie się 21 lutego 2019

Chętne dzieci Rodzice zgłaszają do nauczycielek grup do 11 lutego.

Należy przygotować utwór polskiego poety o tematyce patriotycznej.

Regulamin konkursu poniżej.


Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego
„Piękna Nasza Ojczyzna"

I. Cele konkursu:

• upowszechnienie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa
• wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych
• popularyzowanie i pogłębianie wśród najmłodszych znajomości polskiej poezji patriotycznej
• rozwijanie wrażliwości artystycznych,
• zachęcanie do występów na scenie
• rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji
• wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki
• integracja dzieci

II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 9 „Kubuś Puchatek" w Szczytnie.

III. Zasady organizacyjne:

• Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych Miejskiego Przedszkola nr 9 `Kubuś Puchatek" w Szczytnie.
• Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji autorstwa polskiego poety o tematyce patriotycznej.
• Konkurs recytatorski odbędzie się 21.02.2019 roku.
• Uczestnictwo dziecka należy zgłosić do 11.02.2019 roku.
• Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy jury uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

IV. Kryteria oceny
1. Organizator konkursu powoła trzyosobowe jury, które dokona oceny prezentacji utworów.
2. Ocenie będzie podlegać:
• dobór repertuaru
• zgodność z tematem
• kultura słowa
• dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja
• interpretacja utworu
• ogólny wyraz artystyczny

V. Postanowienia końcowe
Jury przyznaje I, II, III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych 3-4-latki i 5-6-latki.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej przedszkola.