menu

Ramowy rozkład dnia

2015-09-22 09:23:11 (ost. akt: 2017-09-16 16:55:19)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


06:00 - 8:15 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

08:30 - 9.00 I Śniadanie.

9.00 – 10:15 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową. Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Gry i zabawy ruchowe.

10:15 – 10:30 II śniadanie.

10:30 – 11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:15 – 11:30 Przygotowanie obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe.

11:30 – 12:00 Obiad.

12:00 – 12:15 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki – grupy starsze.

12:00 – 13.45 Leżakowanie – grupy młodsze.

12:15 – 13:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:45 – 14:00 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

14:00 – 14:30 Podwieczorek.

14:30 –16:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, prace wyrównawcze, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.


GODZINY POSIŁKÓW

8.30 - 9.00 Śniadanie
10.00 - 10.15 II Śniadanie
11.30 – 12.00 Obiad
14.00 – 14.30 Podwieczorek