menu

Pszczółki

2015-11-24 10:43:14 (ost. akt: 2018-11-04 20:37:34)
rys. Ignaś S.

rys. Ignaś S.

Autor: MP9

Pszczółki

CO ROBIMY W LISTOPADZIE?


TEMATY:

1.Polska moja Ojczyzna.
2.Nasze zwierzaki.
3 Mamy swoje prawa.
4.Idę z misiem do przedszkola.

CELE:

wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnego współżycia rodzinnego
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego
poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego
kształtowanie postaw proekologicznych
wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczemiu

WIERSZ:

„Co to jest Polska ” Agata Dziechciarczyk

Co to jest Polska pyta Córcia moja
Polska to kraj, to Ojczyzna Twoja

Polska Kochanie to na mapie plama
Nitkami dróg i rzek ponacinana

Polska to morze, jeziora i góry
To Bałtyk, Tatry i cudne Mazury

Polska to Kraków, Gdańsk i Warszawa
Wiele miast, wiosek na Polskę się składa

Polska to góral z owcami na halach
Marynarz na statku, co pływa po falach

Górnik na Śląsku, rolnik na polu
Rodzice w pracy i Ty w przedszkolu

Polska to wszystko, co nas otacza
Na mapie linia granice wyznacza

Polska to język nasz ojczysty
Wszystkim Polakom tak sercu bliski

Polska to ludzie, którzy kiedyś żyli
Ci, co tworzyli i Ci, co walczyli

Polska to piękna dziejów historia
Mazurek, biel – czerwień i w godle znak orła

PIOSENKA:

„Hymn Polski”

1.Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref.Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. x2

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref.Marsz, marsz, Dąbrowski...

3.Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Ref.Marsz, marsz, Dąbrowski...

4.Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."