menu

Pszczółki

2015-11-24 10:43:14 (ost. akt: 2017-11-03 15:20:47)
rys. Ignaś S.

rys. Ignaś S.

Autor: MP9

Pszczółki

CO ROBIMY W LISTOPADZIE?


TEMATY:

1. Moja rodzina.
2. Symbole narodowe.
3. Jesienna szaruga.
4. Mali artyści.
5. Już blisko zima-ubieramy się ciepło.

CELE:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się na temat swojej rodziny, swoich najbliższych, wymienianie członków rodziny.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
Rozpoznawanie symboli narodowych:godło,flaga.

WIERSZ:

Parasol

Stał parasol koło ściany
Przekrzywiony, zapłakany chlip, chlip, chlip..
Nos drewniany wygiął w rurkę,
a łzy w koło ciekną ciurkiem kap kap kap
Dzisiaj słota kapuśniaczek,
nie dziwota, że ja płaczę.
Nosa wytrzeć też nie mogę,
muszę płakać na podłogę.
W każdą pluchę, zawieruchę,
nie ma na mnie nitki suchej.
Potem w kącie stoję co dzień
Chciałbym wyjść i przy pogodzie.

PIOSENKA:

ZŁA POGODA

Zła pogoda kapie woda,
kapie z nieba kap,kap,kap.
A w kaloszach do przedszkola,
idą dzieci chlap,chlap,chlap.
Ref.Kap,kap,kap,kap,kap,kap,
idą dzieci chlap,chlap,chlap. / x2