menu

Króliczki

2015-11-24 10:51:51 (ost. akt: 2017-10-30 17:33:15)
rys. Kasia S.

rys. Kasia S.

Autor: MP9

Króliczki

CO ROBIMY W LISTOPADZIE?


TEMATY:

1. Kap, kap, kap.
2. Polska- moja ojczyzna.
3. Jakie to ciekawe.
4. Nasze zwierzaki.
5. Idę z misiem do przedszkola.

CELE:

- integruje się z grupą przedszkolną;
- rozwija umiejętność dodawania;
- stosuje określenia dotyczące długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od;
- posługuje się określeniami służącymi do wyrażenia stosunków przestrzennych oraz kierunków: prawo, lewo;
- objaśnia kolejność zdarzeń w historyjkach obrazkowych;
- wyjaśnia, że jest Polakiem;
- nazywa uczucia związane z miłością do ojczyzny;
- wymienia nazwę swojego kraju;
- wymienia kolory flagi, rozpoznaje flagę;
- tańczy łatwy układ choreograficzny do piosenki ludowej „Krakowiaczek”;
- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków najbliższej okolicy;
- interesuje się ptakami występującymi w najbliższym otoczeniu;
- wie, jakie warunki potrzebne są ptakom do życia;
- jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt;
- dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt;
- zna pojęcie schronisko dla zwierząt;
- aktywnie uczestniczy w zabawach grafomotorycznych;


WIERSZ:

„Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.


PIOSENKA:

Hymn Polski-„Mazurek Dąbrowskiego”

1.Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy

Marsz, marsz, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem

3.Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze

Marsz, marsz, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem

4.Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno pono nasi
Biją w tarabany!

Marsz, marsz, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem