menu

Króliczki

2015-11-24 10:51:51 (ost. akt: 2019-05-05 17:18:46)
rys. Kasia S.

rys. Kasia S.

Autor: MP9

Króliczki

CO ROBIMY W MAJU?


TEMATY:

1. Kto ty jesteś? Polak mały!
2. Na wiejskim podwórku.
3. Wycieczka do zoo.
4. Zabawy z mamą i tatą.
5. Dzień Dziecka.

CELE:

-kształtowanie odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, spokojne czekanie na swoja kolej,
-zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi
-posługiwanie się nowymi technikami plastycznymi
-budzenie poczucia odpowiedzialności za zabawki
-odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mimika, gestem i ruchem
-nazywanie pór roku, podawanie cech charakterystycznych
-posługiwanie się symbolami zjawisk atmosferycznych
-doskonalenie sprawności rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej
-doskonalenie umiejętności liczenia, klasyfikowania
-szacowanie wielkości , porównywanie przedmiotów
-wnioskowanie na temat obserwowanych zjawisk
-przeprowadzanie prostych eksperymentów badawczych, wyciąganie wniosków
-kształtowanie postawy patriotycznej, szacunku do ojczyzny
-kształtowanie świadomości o przynależności do rodziny, narodu
-utrwalenie wiedzy o Polskich symbolach narodowych
-poznanie podstawowych zasad ochrony przyrody
-wdrażanie do rozumienia potencjalnych niebezpieczeństw ze świata zwierząt, roślin
-posługiwanie się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt w środowisku przyrodniczym
-poznanie zwierząt wiejskich i egzotycznych
- wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców
-rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu
-sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami
-uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku dla osób dorosłych
-pełnienie roli gospodarzy wobec gości odwiedzających przedszkole
-respektowanie praw i obowiązków swoich i innych osóbWIERSZ:

„Rodzice”

Jeśli kochasz swych rodziców,
trzymaj z nimi zawsze sztamę,
wiedz ,że oni racje mają
chociaż nie raz klapsa dają.

Nie obrażaj się na tatę,
nie obrażaj się na mamę,
Bo dasz wtedy wielka plamę,
Przyznaj się gdy zrobisz źle,
Poproś ładnie ,gdy coś chcesz.

PIOSENKA:

„Moja mama jest kochana”

1.Moja mama jest kochana,
moja mama wszytko wie,
kiedy do mnie się uśmiecha,
tak zaśpiewam jej
Ref:Tralalala rampampampam
najpiękniejszą mamę mam 2x
Zaraz buzi mamie dam.
2.W domu, w sklepie, na spacerze,
Z tatą nigdy nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
Tak zaśpiewam mu:
Ref. Tra la la , tram pam pam
supermena tatę mam
Tra la la , tram pam pam
Zaraz buzia tacie dam.