menu

Króliczki

2015-11-24 10:51:51 (ost. akt: 2018-09-02 21:40:45)
rys. Kasia S.

rys. Kasia S.

Autor: MP9

Króliczki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?


TEMATY:

1.Moje wesołe przedszkole.
2.Razem jest wesoło.
3.To ja -przedszkolak. Prawa dziecka.
4.Kosz Pani Jesieni.

CELE:

-wdrażanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
-poprawne posługiwanie się swoim imieniem i nazwiskiem
-wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na określony temat
-wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad zachowania
-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie spaceru i zbaw na świeżym powietrzu
-wdrażanie do zgodnej zabawy z rówieśnikami
-dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu
-branie udziału w organizowanych zajęciach ruchowych- wykonywanie ćwiczeń
-wdrażanie do przebywania na świeżym powietrzu
-ubieranie się stosownie do pogody i aktualnej pory roku
-doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych
-doskonalenie liczenia w miarę możliwości
-doskonalenie sprawności manualnej
-klasyfikowanie przedmiotów według cech
- wdrażanie do wykonywania prostych eksperymentów, formułowanie wniosków
-wdrażanie do samodzielnego projektowania prac, stosowania różnych technik plastycznych
-nazywanie por roku, podawanie cech charakterystycznych
-doskonalenie sprawności ruchowej
-rozpoznawanie wybranych gatunków warzyw i owoców
-poznanie zasad zdrowego odżywiania
-poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
-wdrażanie do grupowego śpiewu piosenek, właściwego reagowania ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku

WIERSZ:

„Cztery misie”

Cztery misie na ławeczce,
Każdy małą ma miseczkę,
pierwsza-biała,
druga w kreski,
trzecia wzorek ma niebieski,
czwarta -żółta,
piątej nie ma …..
Każdy inną ma miseczkę.
Ile misiów na ławeczce w swoich miskach je kaszeczkę?

PIOSENKA:

„Nasz przyjaciel Trampolinek”

1. Nasz przyjaciel Trampolinek
Marchewkową ma czuprynę,
Oczy czarne jak węgielki,
Do zabawy zapał wielki
Ref. Z Trampolinkiem przez cały rok
Na trampolinie hopsa hop,
Skacz wysoko tak, tak, tak
I słonko złap.
2. Nasz przyjaciel Trampolinek
Robi do nas śmieszną minę,
Śpiewa z nami, tańczy z nami,
Dużo pięknych przygód mamy.
Ref. Z Trampolinkiem przez cały rok…