menu

Króliczki

2015-11-24 10:51:51 (ost. akt: 2018-03-02 18:30:56)
rys. Kasia S.

rys. Kasia S.

Autor: MP9

Króliczki

CO ROBIMY W MARCU?


TEMATY:

1.Bawimy się kolorami- Króliczki poznają Francję.
2.Szukamy wiosny.
3.Jesteśmy dziećmi mamy swoje prawa.
4.Malujemy pisanki- tradycje, zwyczaje mazurskie.

CELE:

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów tęczy;
- poznawanie różnych odcieni danego koloru;
- ćwiczenie percepcji wzrokowej;
- doskonalenie umiejętności grupowania obiektów według podanego kryterium;
- ćwiczenie logicznego myślenia;
- nauka uważnej obserwacji;
- wdrażania do łączenia przyczyny ze skutkiem;
- ćwiczenie aparatu artykulacyjnego;
- wymienianie swoich praw i obowiązków.
- rozumienie, że każdy ma prawo do przeżywania emocji i wyrażania to swoim zachowaniem np. przytula kogoś, kto płacze;
- utrwalenie cech charakterystycznych oraz nazw aktualnej pory roku i obecnego miesiąca;
- zapoznanie z niektórymi tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
- uwrażliwianie na piękno przyrody;
- utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjść poza teren przedszkola oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania;
- wdrażanie do pracy zespołowej;
- doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami;
- obserwowanie wiosennych prac porządkowych w ogrodach;
- poznanie nazw i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych;
- odmierzanie krokami powierzchni działki przedszkolnej;
- podejmowanie zabaw słownych- tworzenie rymów do podanych wyrazów;

WIERSZ:

„Co lubią dzieci?" Włodzimierz Melzacki

Co lubią dzieci?
Słońce- gdy świeci,
Deszcz- kiedy pada,
Wiatr- kiedy gada,
Mróz- kiedy szczypie,
Śnieg – kiedy sypie…
Każdy pogodę
Z upałem, chłodem,
O każdej porze…
Byle na dworze!

PIOSENKA:

„Kurka i pisanki”

1.Zniosła kurka dziesięć jaj,
co za kurka ajajaj.
Teraz głośno jajka liczy,
dziś nie będzie jajecznicy,
dziś nie będzie jajecznicy.

2.Niespodziankę zrobić chce
I w pisanki zmieni je.
Już pędzelek kręci z piórka,
bo to bardzo sprytna kurka,
bo to bardzo sprytna kurka.

3.Macha pędzlem raz i dwa,
Wnet pisanki piękne ma.
Skrzydełkami zatrzepała,
tak się cieszy kurka mała,
tak się cieszy kurka mała.