menu

Projekty edukacyjne

2015-11-24 11:00:42 (ost. akt: 2018-02-24 16:22:57)

Autor: MP9

Chcąc zadbać o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków, placówka realizuje projekty edukacyjne w poszczególnych grupach:

W TYM ROKU ZREALIZUJEMY:

3-latki Kangurki Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki – Marchewka

3-4-latki Pszczółki Chleb dawniej i dziś

4-latki Króliczki Ptaki

4-latki Tygryski Samochody

5-latki Motylki Szczytno moje miasto

5-6-latki
Puchatki Szczytno moje miasto

6-latki Biedronki Woda

6-latki Sówki Ja – Człowiek
Główne idee:
Poznanie budowy ciała i jego elementów składowych (kości, mięśnie, skóra)
Poznanie zmysłów i ich funkcjonowania oraz roli jaką pełnią w życiu
Ukazanie trudności w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych
Budowanie wiedzy na temat pracy narządów wewnętrznych

Cele ogólne:
•Budowanie wiedzy o budowie i funkcjonowaniu wybranych części ciała
•Wzbogacanie słownika o pojęcia związane z organizmem
•Rozbudzenie zainteresowania funkcjami i działaniem układów w ciele człowieka
•Kształtowanie postaw prozdrowotnych
•Tworzenie warunków do samodzielnego poznania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksplorowanie i eksperymentowanie
•Kształtowanie postawy tolerancji i wrażliwości wobec osób niepełnosprawnych

I ETAP
•Stworzenie kącika tematycznego
•Tworzenie siatki pytań i „beczki słów”
•Zaplanowanie razem z dziećmi działań badawczych: działania poza terenem przedszkola, zaproszenie ekspertów, organizacja wycieczki.
•Zdobywanie przez dzieci informacji na temat funkcjonowania człowieka z różnych źródeł
•Tworzenie wraz z dziećmi dekoracji Sali, kącika tematycznego

II ETAP
− nazywanie części ciała
− nazywanie wybranych organów wewnętrznych i orientacja w położeniu ich w organizmie np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji
− dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany pro¬porcji w budowie ciała), na podstawie zdjęć
– dostrzeganie różnic w funkcjonowaniu dzieci, dorosłych i starszych osób
− dostrzeganie różnic w wyglądzie między dziewczynkami i chłopca¬mi oraz kobietami i mężczyznami
− uświadomienie problemów osób niepełnosprawnych fizycznie (np. utrudnione¬go sposobu poruszania się) - nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły
− przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
− rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka; dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie hałasu, samemu też nie będąc jego źródłem, wietrzenie pomieszczeń
− rozumienie znaczenia higieny osobistej, dbanie o higienę poprzez:
• codzienne mycie całego ciała
• mycie zębów po posiłkach
• samodzielne korzystanie z toalety
• mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu
• utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd
• samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste
• codzienną zmianę bielizny
• nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników
• zachowanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki

Specjaliści, wycieczki:
Pielęgniarka/ lekarz
Stomatolog
Dietetyk
Ratownik medyczny – karetka, pierwsza pomoc
Rehabilitant
Okulista
Apteka

III ETAP:
•Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy o człowieku – odpowiedź na pytania
z siatki pytań
•Podsumowanie projektu – wykonanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie
na zebraniu z rodzicami


Dodatkowo dzieci 5- i 6- letnie (Sówki, Motylki, Biedronki i Puchatki)
realizują Miendzynarodowy projekt edukacyjny
Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

- więcej informacji o projekcie tutaj: Projekt Mały Miś

W ramach projektu realizujemy:
- wersję ogólnopolską
- wersję przedszkolną
- Mały Miś Regionalista - przedszkolni badacze historii i kultury
- Mały Miś i bezpieczne wakacje