menu

Biedronki

2016-09-01 16:04:09 (ost. akt: 2018-04-05 19:24:13)

Biedronki

CO ROBIMY W KWIETNIU?


TEMATY:

„BEZPIECZNE ZABAWY W INTERNECIE”?
„WIOSNA W PRZYRODZIE”
„W GOSPODARSTWIE”
„DBAMY O ZIEMIĘ”

CELE:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem.
Kształtowanie nawyków proekologicznych.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania, rytmów.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

WIERSZ:

„Dni wiosenne”

Ach, motylki już fruwają,
dni wiosenne przybywają,
rybki w stawie się pluskają
plim i plum i plim i plum
Turkaweczka w lesie grucha,
brzęczy pszczółka,
bzyka mucha.
Kumka żaba i ropucha
kum, kum, kum, kum
Wystrzeliły kwiatów pąki.
Ćwirlą pliszki i skowronki.
Wiosna dzwoni w leśne dzwonki
din, din, din, din.
Świat się śmieje
razem z Misiem,
pachną kwiatki, łąk strojnisie,
i chrabąszcze zleciały się
z prawie wszystkich świata stron.
Z traw wyjrzały już pierwiosnki,
w gaju śpiewa
wdzięczne piosnki
muzykalny i beztroski,
muzykalny słowik - zuch.


PIOSENKA:

„WIOSENNE BUZIAKI"

1. Już rozgościła się wiosna, słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy, motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.Hop, hop raz ,dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
Bez wiosny było tu źle.

2. Słońce rozdaje promyki, gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki, a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

3.Kwiaty swe płatki umyły i świeże stroje włożyły.
Budzą się wszystkie zwierzaki. Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki.