menu

Przedszkole mojego dziecka

2017-10-18 21:11:18 (ost. akt: 2017-10-18 21:19:25)

Wyniki prowadzonego badania ankietowego

Dziękując za udział w badaniu prezentujemy Państwu w formie pliku pdf uzyskane w badaniu wyniki.

zestawienie-ankiety-dla-rodzicow-przedszkole-mojego-dziecka-13945

Dodatkowo przedstawiamy WNIOSKItutaj:

1. Z odpowiedzi wynika, że największe znaczenie dla wyboru przedszkola dla dziecka miała dobra opinia o przedszkolu w środowisku oraz bliskość miejsca zamieszkania.
2. Wobec przedszkola rodzice oczekują przede wszystkim zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz rozwijania jego zainteresowań.
3. Od nauczycieli natomiast informowania o osiągnięciach dziecka oraz opieki nad dzieckiem.
4. Jako podstawową formę kontaktu, rodzice preferują rozmowy indywidualne z nauczycielem.
5. Większość ankietowanych uważa, że rodzice powinni współdecydować o zajęciach dodatkowych oraz wycieczkach.
6. Na pytanie: „w jakich godzinach powinny się odbywać uroczystości przedszkolne” – większość ankietowanych nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Natomiast udzielone odpowiedzi wskazują na to, iż wg rodziców uroczystości powinny odbywać się w godzinach rannych lub popołudniowych (do ok. godz. 15.00)
7. Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje udział w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych.
8.Rodzice są zadowoleni z godzin pracy przedszkola.