menu

Sówki

2015-11-24 10:52:27 (ost. akt: 2019-03-03 20:07:32)

Autor: MP9

Sówki

CO ROBIMY W MARCU?


TEMATY:

1. W krainie kreatywności z małym misiem- projekt Mały Miś i Kuferek Kreatywności V
2. W krainie kreatywności z małym misiem- projekt Mały Miś i Kuferek Kreatywności V
3. Nadchodzi wiosna
4. Wiosenne sprzątanie

CELE:

- aktywne słuchanie treści utworów literackich przedstawianych przez nauczyciela; opowiadanie treści wysłuchanego utworu własnymi słowami; dostrzeganie różnic pomiędzy światem fikcji a realną rzeczywistością;
- rozszerzanie doświadczeń związanych z poznawaniem sztuki architektonicznej, zwrócenie uwagi na emocje związane z oglądanymi miejscami;
- wypowiadanie się zgodnie z ustalonymi regułami określonymi, używanie w trakcie wypowiedzi: zdań pojedynczych rozwiniętych i złożonych; poprawnych form fleksyjnych odmiennych części mowy; przyimka, spójnika, partykuły, przysłówka, liczebników; doskonalenie wypowiedzi podczas sytuacji zadaniowych w zakresie: stosowania poprawności składniowej;
- aktywne słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, wykonywanie prac plastycznych do tekstu – malowanie klajstrem, rysowanie kredkami, tworzenie kompozycji z kawałków materiału- słuchanie czytanych tekstów (realistyczne opowiadania o bardziej złożonej treści) – rozumienie treści, wyrażanie określonych emocji, uczuć (barwą, ”malowanie emocji”), rozpoznawanie i nazywanie emocji, uczuć przedstawionych na obrazach, malowanie z wykorzystaniem farb klejowych, rysowanie kredkami;
- wykonanie modelu instrumentu strunowego z dostępnych materiałów- kształtowanie twórczej postawy dziecka, rozwijanie umiejętności wypowiadania się, doskonalenie sprawności manualnych;
- rozwijanie percepcji słuchowej. rozwiązywanie zagadek słuchowych: rozpoznawanie znanych dźwięków z rozszerzeniem zakresu spostrzeżeń słuchowych, odtwarzanie prostych sekwencji usłyszanych dźwięków bez możliwości obserwacji źródła dźwięku, np. dźwięki wydane za parawanem;
- odszukiwanie pierwszych oznak wiosny. obserwowanie przyrody. wpływ wiosennej aury na przyrodę (np. pojawienie się pąków na drzewach i krzewach, wzrost traw i kwiatów wiosennych, kwitnienie drzew, p
- uczestniczenie w zakładaniu hodowli fasoli. udział w sadzeniu i sianiu wybranych roślin, wykonywanie prostych prac, aktywny udział w prowadzeniu kącika przyrody z uwzględnieniem pór roku – wiosna;
- kształtowanie pojęć- „wysoki, niski/ wyższy, niższy”- dokonywanie pomiarów za pomocą sznurka, linijki z podziałką centymetrową, centymetrem krawieckim;
- dostrzeganie skutków nieporządku w otoczeniu; nabywanie nawyków w stosowaniu znanych zasad dbałości o ład i porządek;
- czynności porządkowe po zakończonych zajęciach, zabawie- zgłaszanie wszelkich uszkodzeń wyposażenia sali; udział w drobnych naprawach zabawek;
- porządkowanie kącika przyrody, uzupełnienie wody w terrarium dla patyczaków- obserwacja przylot ptaków, zakładanie gniazd, przebudzenie ze snu zimowego);
- poznawanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu (obserwacja ich wyglądu na przestrzeni różnych pór roku) – doświadczanie różnorodności i bogactwa świata flory; życia zwierząt w kąciku przyrody;
- aktywny udział w prowadzeniu kącika przyrody z uwzględnieniem pór roku;


WIERSZ:

„A tulipan śpi"

Idą, idą ciepłe dni,
a tulipan śpi.
Słońce siadło na parkanie.
– Wstawaj, wstawaj tulipanie!
Kończ zimowe sny!
A tulipan śpi.

Słychać wkoło deszczu granie.
– Wstawaj, wstawaj tulipanie.
Dam ci krople trzy!
A tulipan śpi.

Stanął dziadek na ścieżce.
– Tulipanie, śpisz jeszcze?
Postawię na grządce budzik,
może wtedy się obudzisz!
– Kto to dzwoni? Kto mnie woła?
O, jak ciepło dookoła!
Patrzcie, liście mam zielone!
I na głowie mam koronę!
A tak mało brakowało,
żebym przespał wiosnę całą!

PIOSENKA:

„Kwiatki i bratki”

1. Jestem sobie ogrodniczka,
mam nasionek pół koszyczka.
Jedne gładkie,
drugie w łatki,
a z tych nasion
będą kwiatki.
Ref.: Kwiatki – bratki i stokrotki
dla Malwinki, dla Dorotki,
kolorowe i pachnące,
malowane słońcem.

2. Mam konewkę z dużym uchem,
co podlewa grządki suche,
mam łopatkę
oraz grabki,
bo ja dbam
o moje kwiatki.
Ref.: Kwiatki – bratki i stokrotki…