menu

Sówki

2015-11-24 10:52:27 (ost. akt: 2017-09-16 16:32:06)

Autor: MP9

Sówki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU ?


TEMATY:

W przedszkolu
Znowu w przedszkolu
Moja droga do przedszkola
Nadeszła jesień

CELE:

integrowanie grupy
podawanie wiadomości na swój temat
rozwijanie mowy i słuchu fone¬matycznego
rozpoznawanie i nazy¬wanie różnych stanów emocjonalnych
ustalanie umów doty¬czących zachowania się w przedszkolu
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie umiejętno¬ści liczenia
zapoznanie z zasadami ruchu drogowego
zapoznanie z figurą geometryczną – kołem
zapoznanie z rolą samochodów specjali¬stycznych i numerami alarmowymi
zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca
zapoznanie się z oznakami jesieni
rozwijanie wrażliwości słuchowej
doskonalenie orientacji w schemacie ciała
budzenie zainteresowa¬nia przyrodą
rozwijanie aparatu ar¬tykulacyjnego

WIERSZ:

„ABC przedszkolaka" E. Stadtmüller

Dobrze wychowana
jest gromadka nasza,
umie mówić: proszę,
dziękuję, przepraszam.
Kolejna zasada
to prawda nie nowa:
do dyskusji służą
nie pięści, lecz słowa.
(...)
Pani swej słuchamy
jak taty i mamy.
Kiedy do nas mówi,
to nie przeszkadzamy.
Zgodnie się bawimy,
bo się dobrze znamy.
gdy się pokłócimy,
to się przepraszamy.
(...)
bardzo się lubimy
także i dlatego,
że rzadko skarżymy
jeden na drugiego.

PIOSENKA:

"Idzie jesień poprzez świat"

I. Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę,
w polu kopią kartofelki, bo już czas!
Jesień wita świat, wita nas!
Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.
Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!
Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.
Witaj, witaj wśród nas, witaj wśród nas!
II. W sadzie jabłka malowane do koszyka skaczą same.
Babie lato plącze nitki, bo już czas!
Jesień wita świat, wita nas!
Ref.: Idzie jesień…
III. W lesie kwitną piękne wrzosy,
grzybki rosną w kroplach rosy.
Na wycieczkę chodźmy razem, bo już czas!
Jesień wita świat, wita nas!
Ref.: Idzie jesień…