menu

Sówki

2015-11-24 10:52:27 (ost. akt: 2018-09-02 20:57:22)

Autor: MP9

Sówki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?


TEMATY:

1. Moje przedszkole.
2. Ja i ty, to my!
3. To jestem ja.
4. Bezpieczna droga do przedszkola.

CELE:

– rozwijanie umiejętności społecznych;
– stwarzanie sprzyjających warunków do wspólnej i zgodnej zabawy;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb;
– kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej;
– określenie norm i zasad obowiązujących w przedszkolu;
– kształtowanie uważnego słuchania;
– rozwijanie aparatu głosowego;
– rozwijanie wyobraźni słuchowej;
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
– rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
– kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą słów i mimiki twarzy;
– wzbudzanie refleksji nad własnymi uczuciami;
– zapoznanie z zasadami panującymi w ruchu drogowym;
– poznanie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze i odpowiedniej reakcji na ich zmianę;
– kreowanie pozytywnego stosunku do pracy policjanta;
– zapoznanie z wyglądem radiowozu policyjnego;
– poznanie zasad zachowania się wobec dorosłej nieznajomej osoby;
– stwarzanie okazji do uczestnictwa w rozmowie dotyczącej bezpieczeństwa w drodze do przedszkola;
– poznanie zasad bezpiecznego przejścia przez ulicę;
– kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez określanie prawej i; lewej strony oraz łączenie elementów w całość;
– właściwe grupowanie przedmiotów;
– wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo;
– wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez zabawy
konstrukcyjne;

WIERSZ:

„Jak zawiązać sznurowadła?"

Sznurowadła biorę w dłonie,
sprawdzam, czy są naprężone.
Najpierw sprytnie je krzyżuję,
potem mocno zawiązuję.

Teraz je zaciskam mocno.
Jednym końcem robię oczko,
drugim końcem robię drugie
– mam królika uszy długie!

Potem uszy te krzyżuję,
przeplatam i przytrzymuję.
Lekko ciągnę uszka oba
i kokardka już gotowa


PIOSENKA:

"Przedszkolak na medal"

I.
Gdy do szatni wchodzę rano,
razem z tatą albo z mamą,
to dzień dobry mówię wszystkim wkoło.
Po cichutku kapcie wkładam (hałasować nie wypada),
potem w sali bawię się wesoło.
Ref.: Przedszkolak na medal serdecznie śmieje się.
Przedszkolak na medal pomagać wszystkim chce.
Przedszkolak na medal zwyczaje dobrze zna.
Przedszkolak na medal to właśnie ty i ja!
II.
Co dzień razem z kolegami
zgodnie bawię się klockami,
szanujemy książki i zabawki.
Gdy przychodzi czas posprzątać
nie wrzucamy ich do kąta, razem odkładamy je do szafki.
Ref.: Przedszkolak na medal....
III.
Nie grymaszę przy obiedzie,
na krzesełku cicho siedzę,
wszystko grzecznie zjadam z talerzyka.
Potem, jeśli słońce świeci,
biegnę, tak jak inne dzieci,do ogródka, aby w nim pobrykać.
Ref.: Przedszkolak na medal....