menu

Sówki

2015-11-24 10:52:27 (ost. akt: 2018-11-04 20:30:22)

Autor: MP9

Sówki

CO ROBIMY W LISTOPADZIE?


TEMATY:

1. Polska to kraina, która się w sercu zaczyna.
2. Jesienny deszcz.
3. Mój zwierzak.
4. Tydzień Pluszowego Misia.

CELE:

Rozpoznawanie wśród innych symboli narodowych godła i flagi Polski.
Dostrzeganie różnorodności regionalnych w Polsce i wspólnoty narodowej (mówimy po polsku, jesteśmy Polakami), posługiwanie się pojęciem ojczyzna.
Poznawanie zarysu mapy Polski z zaznaczonym położeniem stolicy i głównej rzeki – Wisły.
Doświadczanie bezpośredniego i pośredniego poznawania piękna i różnorodności naszego kraju.
Utrwalenie nazwy miejscowości i regionu (Szczytno, Mazury). Poznawanie elementów charakterystycznych dla swojej miejscowości (charakterystyczne obiekty, zabytki, instytucje).
Wspólne śpiewanie Hymnu Polski – przyjmowanie właściwej pozycji.
Aktywnie słuchanie lub odbieranie w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treści utworów literackich przedstawianych przez nauczyciela – legendy.
Udział w zabawach z zastosowaniem elementów tanecznych – Krakowiak.
Udział w działaniach związanych z kultywowaniem wybranych świąt i zwyczajów ogólnopolskich.
Podejmowanie prób pełnienia określonych ról zgodnie z zawartą umową (np. rola dyżurnego)
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
Dostrzeganie różnorodności zjawisk atmosferycznych towarzyszących aurze: jesiennej.
Działania ludzi w bezpośrednim otoczeniu przyrodniczym związane z przygotowaniami do zimy
Poznawanie zwierząt żyjących w najbliższym otoczeniu (gatunek, zwyczaje, warunki życia): stworzonym przez człowieka - zwierzęta udomowione.
Udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych grup zawodowych.(weterynarz, dogoterapeuta)

WIERSZ:

„Mały Patriota"

Kto to taki patriota?
Zapytały przedszkolaki
To ktoś, kto Ojczyznę kocha
Zna jej ważne znaki

Patriota to jest człowiek
I duży i mały
Który w święta narodowe
Oddaje im chwałę

Patriotą jesteś także
Ty – mój przyjacielu
Gdy rozpoznasz hymn swój własny
Spośród pieśni wielu

Gdy wiesz, w jakim kraju mieszkasz
Jakie barwy Twoje
Gdy potrafisz narysować
Piękne miasto swoje

Zapamiętaj przedszkolaku
Jesteś patriotą
Gdy o swej Ojczyźnie miłej
Uczysz się z ochotą

PIOSENKA:

"Głos historii"

Głos historii opowiada
i to smutna jest ballada,
jak w niewoli Polska była,
lecz swym męstwem zwyciężyła.

Ref. Od Bałtyku aż do Tatr
o wolności śpiewa wiatr.
Bohaterom cześć i chwała,
wdzięczna jest im Polska cała. X2

Dumne góry, rzeki, lasy
wspominają dawne czasy,
gdy ojczyzna z kolan wstała,
niepodległość odzyskała.

Ref. Od Bałtyku aż do Tatr
o wolności śpiewa wiatr.
Bohaterom cześć i chwała,
wdzięczna jest im Polska cała. X2