menu

PROJEKTY EDUKACYJNE

2015-11-24 11:00:42 (ost. akt: 2023-10-02 17:58:04)

Autor: MP9

Chcąc zadbać o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków, placówka realizuje projekty edukacyjne w poszczególnych grupach:

W ROKU 2023/2024 REALIZUJEMY:CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM
- PROJEKT EDUKACYJNY (grupa Biedronki)

CELE PROJEKTU

a) Cel główny:
• Rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci w wieku przedszkolnym.
• Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
b) Cele szczegółowe:
• Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między nauczycielami z całej Polski.
• Wdrażanie do umiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii tj.: komputery, tablety, tablica interaktywna, telefony, aparaty fotograficzne, telewizor, kamera.
• Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Obsługiwanie prostych aplikacji i programów komputerowych.
• Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości.
• Wdrażanie do używania komputera jako narzędzia pracy, a nie tylko rozrywki.
• Rozumienie roli i funkcji komputerów oraz nowoczesnych technologii w codziennym życiu i w nauce.
• Zapoznanie ze współczesnymi środkami łączności np. telewizja, Internet.
• Uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii.
• Poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze.
• Kształtowanie kompetencji językowych u dzieci.

..................................................................................................................

EUROPA I JA - OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
- III EDYCJA (grupa Tygryski)

Cele projektu:

• przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym (...) wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie,
• zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy,
• pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych
państw,
• integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności
pracy w grupie,
• integracja środowiska pedagogicznego realizującego Projekt,
• wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,
• nauka przez zabawę.

Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy...

..................................................................................................................


PALUSZKOWE MALUCHY
- PROJEKT EDUKACYJNY (grupa Kangurki)

Paluszkowe Maluchy to projekt edukacyjny wspierający rozwój młodszych dzieci w przedszkolu. Projekt opiera się na zabawach paluszkowych, masażykach i aktywności manualno- plastycznej dzieci. Projekt ma na celu rozwijanie aktywności małego dziecka w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy.


Cele główne zastosowania Zabaw Paluszkowych w rozwoju mowy i motoryki
małej dziecka:


o Zabawy Paluszkowe kształtują sprawność manualną i ruchową, i przygotowują dziecko do
samodzielnego wykonywania codziennych czynności, takich jak rozbieranie/ubieranie się,
manipulowanie różnymi przedmiotami, rysowanie, a w dalszej przyszłości – pisanie.
o Jest to forma zabawy, która uczy dziecko, czym jest dialog. Pokazuje, na czym polega jego
naprzemienność, co wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych.
o ZP wzbogacają słownictwo malca, co korzystnie wpływa na rozwój jego mowy. Dziecku
łatwiej jest zapamiętać nowe słowa poprzez ich częste powtarzanie w zabawie.
o Jest to jedna z wielu metod budowania pozytywnej, ciepłej i bliskiej relacji między
dorosłym a dzieckiem, tak samo jak wspólne czytanie czy śpiewanie kołysanek do snu.
o Uczą dziecko koncentrowania się na danej czynności.
o Pomagają maluchowi zrelaksować się ale także zaktywizować się.

Moduły projektu

Moduł 1
Pajączek idzie do żłobka/przedszkola.
Moduł 2
Pajączek w lesie.
Moduł 3
Pajączek szykuje się do zimy.
Moduł 4
Pajączek lubi święta.
Moduł 5
Pajączek lubi zimowe sporty.
Moduł 6
Pajączek i zimowe zwierzątka.
Moduł 7
Pajączek szuka Wiosny.
Moduł 8
Pajączek na łące.
Moduł 9
Pożegnanie pajączka.


..................................................................................................................

KREATYWNE DNI NIETYPOWE - OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
(grupa Sówki)

Projekt ma na celu innowacyjne podejście do przygotowywania formy zajęć, uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, zaangażowanie przedszkolaków we wspólne przygotowania ciekawych i nietypowych zajęć oraz zabawną formę świętowania. Obchodząc różne nietypowe święta rozwijamy u dzieci kreatywność, ale także empatię, szacunek wobec otoczenia, uwrażliwiamy dzieci na różne potrzeby zwierząt a także wzmacniamy w nich samych poczucie własnej wartości. Dzieci mają możliwość otworzyć się na nowe możliwości wyrazu, opanowania stanów emocjonalnych poprzez kreatywne ćwiczenia, poczucie przynależności do grupy, śmiech i dobrą zabawę.

..................................................................................................................

ZDROWO I SPORTOWO - OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
(grupa Sówki)

"Zdrowo i Sportowo” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli, wychowawców i trenerów dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 1-3).

Cele programu:

1.Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.
2.Zmniejszenie otyłość, zapobieganie wielu chorobom i poprawa odporności.
3.Utrwalenie zdrowych nawyków na całe życie.
4.Zwiększenie pewności siebie dzieci, poprawa pamięci i koncentracji.
5.Nauka zasad fair play oraz współpracy w grupie.

....................................................................................................................................................................................

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY
- IV EDYCJA (grupa Króliczki)

I. CELE PROJEKTU

1. Cele główne:

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

* Poznanie i eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi.

* Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego uczestników.

* Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

2. Cele szczegółowe:

* Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających harmonijny rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, napięcia mięśniowego, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie stymulujące rozwój.

* Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

* Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, architekturą, literaturą dziecięcą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

* Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości oraz doświadczanie sukcesu.

* Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

* Zewnętrzna promocja dziecięcej sztuki oraz placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych.

* Współpraca nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, ..... oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24 (p.6 i 8).

Link do regulaminu:

https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2023/08/regulamin-projektu-kreatywne-prace.html

....................................................................................................................................................................................

DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY (grupa Puchatki)

Cele projektu:
wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego - rozwijanie motoryki małej, oraz poprawa ruchów precyzyjnych - integracja grupy oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie - niwelowanie napięć emocjonalnych.


.....................................................................................................................................................................................

WITAMINKI - PROJEKT EDUKACYJNY
(grupa Kangurki i grupa Pszczółki)

„Witaminki” to projekt edukacyjny dla przedszkoli. W ramach realizacji projektu Uczestnicy będą podejmować różnorodne aktywności promujące zdrowe nawyki żywieniowe i kształtować u dzieci już od najmłodszych lat kulturę spożywania zdrowych posiłków, w których będą królowały warzywa.
Projekt „Witaminki” realizowany będzie w terminie od 4 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Cele Projektu:

• promowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
• zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa;
• stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków;
• oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi;
• wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych.

Link do regulaminu:

https://blizejprzedszkola.pl/witaminki/regulamin

....................................................................................................................................................................................


PROJEKT BOCIAN - PROJEKT EDUKACYJNY - II EDYCJA (grupa Pszczółki)

Realizacja projektu polega na wykonywaniu zadań umieszczanych na początku każdego miesiąca na fanpage’u Projekt Bocian. W projekcie przewidziane jest 9 zadań.

Projekt Bocian ma na celu:

a. uwrażliwienie dzieci na otaczający nas świat;
b. zapoznanie ze środowiskiem, w którym bytują bociany;
c. kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;
d. rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych;
e. kształtowanie wyobraźni artystycznej;
f. rozwijanie zainteresowania własnym regionem oraz kulturą.

Link do projektu:

https://www.facebook.com/Projekt-Bocian-292007421332935

Link do regulaminu:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1BTY62ldiToxO8XTQCcQ_GckH90ebKXhw%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3yUEgVkg-4UmfsrNNw--LGg2P8zbdsy7VYhGsigNSjgBfSRrwWH9DonhQ&h=AT3JL1db1U5n4H07uaMFBgWSGc2kUovoGrSsmexRV3mFj7YGeghbAkytcoSgsVPRmXUsxzaSqg_F3JKINvx15ugZ8ZMLQ0h6lrIZ7gn241H5fJHz5PvSvwdvMfsGF1WtBRP1&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2SYMmwIayXBVgL_VaQkusKV31APV2elbWb-Od4kU7XPUMHgjiiJ6XI_o-HJC-aB62rq8BBxa59M-WroT4aKocKgEi9Bmyr4jRkTK9qnnTjJbux3RQ5OoOWI_uyqAyfH0toKLRpFBuFJ_pgpW2rZeB4zivSLzWh5OojHGQqaX2lBp88gg


...................................................................................................................

W ROKU 2022/2023 REALIZUJEMY:

......................................................................................................................
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W ramach realizacji programu Nasze przedszkole odwiedził Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski. Dzieci mogły wysłuchać Legendy o Toruńskich Piernikach. Po wysłuchaniu legendy,odbyła się degustacja pierniczków wypieczonych w przedszkolnej kuchni.

..... .... ......
Kolejno w ramach realizacji programu dzieci z grup starszych wzięły udział w warsztatach "Jak powstaje książka?" prowadzonych przez Panią Joannę Tyluś-Malak autorkę książek dla dzieci z wydawnictwa Kurza Stopka. Dzieci pod jej kierownictwem mogły stworzyć własną książkę.


... .... .........
Realizując program zapraszamy do współpracy także rodziców. W każdej grupie zapraszani są rodzice dzieci do czytania bajek.
..............................................................................................................

Zdrowo i sportowo- projekt edukacji i aktywizacji sportowej dzieci w przedszkolach i szkołach.

Akcja Zdrowo i Sportowo to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli,
wychowawców i trenerów dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 1-3). Celem
akcji zwiększanie świadomości dorosłych opiekunów dzieci na temat roli i wagi aktywności fizycznej
(również odpowiedniego odżywiania i odpoczynku, tzn. właściwej dawki i jakości snu) w
prawidłowym rozwoju fizycznym oraz psychicznym dziecka.

..................................................................................................

Dbajmy o nasze zwierzęta -to nasi przyjaciele- projekt edukacyjny

Głównym celem projektu jest nabywanie przez dzieci opiekuńczego stosunku do świata zwierząt. Przy tym dodatkowo dzieci będą poznawać wybrane środowiska przyrodnicze ( las, park, łąka, staw)
i charakterystyczne żyjące tam zwierzęta. Poznają wybrane zwierzęta chronione w Polsce, będą poznawać znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu zwierząt. Dzieci będą systematycznie dokarmiać ptaki w ogrodzie przedszkolnym. Przedszkole nawiąże współpracę z Nadleśnictwem Szczytno i zorganizuje zbiórkę pokarmu dla zwierząt...................................................................................................

Emocje- Projekt zainaugurowany w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10.10.2022).

Głównymi celami projektu są upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukacja społeczna w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Dzieci poprzez zabawę będą rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, kształtować świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie. Naszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania. Podczas zabaw będą się uczyć panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.


..................................................................................................


Oddycham nosem cały rok- program logopedyczny

Program "Oddycham nosem cały rok" ma na celu profilaktykę i uświadamianie rodziców, dzieci i nauczycieli w tematyce oddychania nosem. Oddychanie jest fundamentem zdrowia i życia! Od urodzenia jesteśmy zdolni do prawidłowego oddychania torem ustny. Jeżeli zauważymy, że dziecko nieprawidłowo oddycha (torem ustnym) powinniśmy jak najszybciej podjąć kroki w celu ustalenia przyczyn i wdrożyć odpowiednie działania.


..................................................................................................Bliżej Pieska- ogólnopolski projekt edukacyjny

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

Regulamin- regulamin-projektublizej-pieska-56814

...............................................................................................................................................................

Cyfrowa podróż z Avatarem w przedszkolu- ogólnopolski projekt edukacyjny.

Założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wdrażanie do umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dostępnych technologii w codziennym życiu. Wykorzystanie w placówce nowoczesnych technologii ma na celu uświadomienie konieczności odpowiedzialnego wyboru programów i narzędzi wykorzystywanych w codziennym użytkowaniu, co pozwoli na wszechstronne rozwijanie kompetencji u dzieci. Wykorzystanie programów posłuży do wspierania dzieci we wszystkich obszarach podstawy programowej: w dziedzinie edukacji matematycznej, polonistycznej, społecznej, emocjonalnej, ekologicznej oraz pozwoli na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.

Regulamin- regulamin-cyfrowa-podroz-z-avatarem-w-przedszkolu-ii-edycja-56926

...............................................................................................................................................................

Terapia Ręki dla każdego- ogólnopolski projekt edukacyjny.

Projekt dedykowany dla żłobków i przedszkoli, spełnia kilka funkcji: przede wszystkim
terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności
również zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby
zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.

Regulamin- ii-edycja-terapia-reki-dla-kazdego-zalozenia-i-regulamin-pdf-56798

...............................................................................................................................................................

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 2022/2023 - międzynarodowy projekt edukacyjny.

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, to projekt czytelniczy, który podbił serca przedszkolaków w całej Polsce.


https://www.mac.pl/malymis

Regulamin- 02c4e3a75449e989731c163439c2a667221d6bc0-56797

...............................................................................................................................................................


Uczymy Dzieci Programować - ogólnopolski program edukacyjny.

Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Pokazująca, że nauka podstaw programowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej.

https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/udp

...............................................................................................................................................................

W ROKU 2021/2022 REALIZUJEMY:


Kubusiowi Przyjaciele Natury
- ogólnopolski program edukacyjny.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.


https://przyjacielenatury.pl/


Regulamin - https://przyjacielenatury.pl/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin_2021_2022_u.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczymy Dzieci Programować - ogólnopolski program edukacyjny.

Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Pokazująca, że nauka podstaw programowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej.


https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/udp


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 2021/2022 - międzynarodowy projekt edukacyjny.

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, to projekt czytelniczy, który podbił serca przedszkolaków w całej Polsce.

https://www.mac.pl/malymis

Regulamin - https://flipbooki.mac.pl/malymis2021/regulamin_2021_2022.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dzieci Uczą Rodziców - akcja edukacyjna - 2021/2022


https://edu.crl.org.pl/

Ogólnopolska akcja edukacyjna “Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.

Regulamin - https://m.powiatszczycienski.pl/2021/10/regulamin-43912.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veoliada 2021- Olimpiada Przedszkolaków on-line.


Veoliada 2021 to sportowe wyzwanie dla przedszkoli, w czasie którego dzieci razem z maskotką Sportowej Akademii Veolia Junior – liskiem SAVusiem, udoskonalą podstawowe umiejętności ruchowe i poznają kolejne dyscypliny olimpijskie.

https://www.fundacja.veolia.pl/aktualnosci/wystartowala-druga-edycja-olimpiady-przedszkolakow-line-veoliada-2021


Nasze przedszkole bierze po raz drugi udział w Veoliadzie 2021!

Veoliada 2021 – Olimpiada Przedszkolaków on-line to aktywne wyzwanie,
w czasie którego dzieci razem z maskotką Sportowej Akademii Veolia Junior – liskiem SAVusiem udoskonalą podstawowe umiejętności ruchowe i poznają dyscypliny olimpijskie.


Przed naszą placówką sportowa przygoda i dużo zabawy. Dodatkowo, zmierzymy się z innym przedszkolami w konkursie, w którym możemy zdobyć atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy wszystkich rodziców i nasze przedszkolaki do skorzystania z filmików i kart pracy z zabawami, które pobudzą Was do ruchu. Więcej szczegółów znajdziecie w wydarzeniu -

https://www.facebook.com/events/1447990825546687/

Regulamin Konkursu „Veoliada2021” Sportowej Akademii Veolia JuniorVeoliada 2021- druga edycja sportowego wyzwania dla przedszkoli.Veoliada 2021 to sportowe wyzwanie dla przedszkoli, w czasie którego dzieci razem z maskotką Sportowej Akademii Veolia Junior – liskiem SAVusiem, udoskonalą podstawowe umiejętności ruchowe i poznają kolejne dyscypliny olimpijskie.


Podstawowe umiejętności ruchowe a zdrowie najmłodszych

Opanowanie podstawowych umiejętności ruchowych takich jak skoki, przeskoki, łapanie, rzucanie czy bieganie determinuje prawidłowy rozwój dzieci – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. To właśnie te sprawności stanowią bazę do dalszego rozwoju motorycznego, otwierając drzwi do wszystkich dyscyplin sportowych. Zdobywając kolejne umiejętności, dzieci rozwijają nie tylko cechy fizyczne, ale i kompetencje społeczne potrzebne do funkcjonowania w grupie, czy zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

Przebieg Veoliady 2021

Tegoroczne wydarzenie to połączenie zeszłorocznej formuły ze sporą dawką nowości. Veoliada 2021 podzielona jest na dwa etapy - rozgrzewkę i rozgrywki, w czasie których dzieci udoskonalą podstawowe umiejętności ruchowe i poznają kolejne dyscypliny olimpijskie.

Regulamin - 8-veoliada2021-regulamin-42555--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W ROKU 2020/2021 REALIZUJEMY:

Moja mała ojczyzna - Szczytno - program edukacji regionalnej. (A. Orzoł)

Welcome to my city - projekt edukacyjny na platformie eTwinning

Projekt powstał w oparciu o program autorski "Moja mała ojczyzna- Szczytno". Projekt ma na celu poznanie miasta, w którym mieszka dziecko, jego zabytków, historii, tradycji i wybitnych mieszkańców. Następnie robienie zdjęć, rysowanie, wywiady, organizowanie wycieczek w ciekawe miejsca. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji fotograficznej przez dzieci i ich rodziców oraz przygotowanie prezentacji wideo, którą prześlemy partnerom z innych krajów. W ten sposób rówieśnicy z różnych krajów będą mogli poznać różne kraje i miasta oczami dziecka.

Poniżej film podsumowujący realizację projektu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci uczą rodziców - ogólnopolska akcja edukacyjna. (Druga edycja)

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. W ramach akcji każda zgłoszona placówka otrzyma materiały do przeprowadzenia lekcji, a także specjalne zadanie do wykonania przez najmłodszych. W trakcie trwania akcji przewidziano konkursy z wyjątkowymi nagrodami dla dzieci.

Regulamin - regulamin-35955

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Czyściochowe Przedszkole
- ogólnopolski program edukacyjny.

Drodzy Rodzice nasze przedszkole przystapiło do programu edukacyjnego "Czyściochowe Przedszkole" organizowanego przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.
W trudnym czasie epidemii przekazujemy Państwu szereg materiałów (do pobrania ze strony) które pomogą w rozwoju samodzielności higienicznej dzieci w domu! Przygotowane materiały zawierają ciekawe zabawy, doświadczenia oraz historyjki, które można przeprowadzić w warunkach domowych.
Każdy blok dotyczy innego aspektu higieny:
-higieny jamy ustnej
-higieny nosa,
-korzystania z toalety,
-czystości rąk,
-kąpieli,
-ochrony skóry.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z materialów.To naprawdę świetna zabawa!

Pliki do pobrania:


1.Materiały dla rodziców-mycie zębów.

https://przedszkolenasielsk.pl/images/czysciochoweprzedszkole/Materiay_dla_rodzicw_mycie_zbw.pdf

2.Materiały dla rodziców-czystość rąk.

https://przedszkolenasielsk.pl/images/czysciochoweprzedszkole/Materiay_dla_rodzicw_czysto_rk.pdf

3.Materiały dla rodziców-higiena nosa.

https://przedszkolenasielsk.pl/images/czysciochoweprzedszkole/Materiay_dla_rodzicw_higiena_nosa.pdf

4.Materiały dla rodziców-korzystanie z toalety.

https://przedszkolenasielsk.pl/images/czysciochoweprzedszkole/Materiay_dla_rodzicw_korzystanie_z_toalety.pdf

5.Materiały dla rodziców-kąpiel.

https://przedszkolenasielsk.pl/images/czysciochoweprzedszkole/Materiay_dla_rodzicw_kpiel.pdf

6.Materiały dla rodziców-ochrona skóry.

https://przedszkolenasielsk.pl/images/czysciochoweprzedszkole/Materiay_dla_rodzicw_ochrona_skry.pdf

Regulamin - regulamin-35956

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczymy Dzieci Programować
- ogólnopolski program edukacyjny.

https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.
Regulamin:

https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl/regulamin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 2020/2021 - międzynarodowy projekt edukacyjny.

https://www.mac.pl/malymis

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.
Regulamin:
regulamin-34721

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kubusiowi Przyjaciele Natury - ogólnopolski program edukacyjny

https://przyjacielenatury.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.
Regulamin:

regulamin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W ROKU 2019/2020 REALIZOWALIŚMY:

Mamo, tato, wolę wodę! - ogólnopolski program edukacyjny.

https://wolewode.pl
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.
Regulamin:
regulamin-programu-26065

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci uczą rodziców - ogólnopolska akcja edukacyjna.

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.
Regulamin:
regulamin-25980

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody - ogólnopolski program edukacyjny.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.
Regulamin:
regulamin-projetu-las-dwa-trzy-matematyczne-przygody-wsrod-przyrody-1-26068

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury - międzynarodowy projekt edukacyjny.Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.
Regulamin:
regulamin-26073

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kubusiowi Przyjaciele Natury - ogólnopolski program edukacyjny

https://przyjacielenatury.pl/Zapraszamy do zapoznanie się z regulaminem projektu
Regulamin:

regulamin-2019-2020-26072

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczanie zdalne:


„Bajka oczami przedszkolaka” - międzynarodowy program edukacyjny.

We're taking part in the project "Preschoolers draw well-known fairy tales"

Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Szczytnie bierze udział w projekcie międzynarodowym:
„Bajka oczami przedszkolaka”!
Przedszkolaki z grupy „Króliczki” i „Motylki” wezmą udział w projekcie edukacyjnym utworzonym poprzez platformę eTwinning – to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół i placówek oświatowych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Głównym założeniem projektu jest wykonanie ilustracji do tradycyjnej bajki wybranej przez partnerów projektu,
którymi są Słowacja, Turcja oraz Polska.
Dziecko po wysłuchaniu fragmentu bajki/baśni wykona ilustrację według swoich wyobrażeń.
Następnie wszystkie obrazy zostaną zebrane w jedną całość w celu utworzenia książeczki.
W dalszej kolejności przedszkola partnerskie wymienią się ilustrowanymi przez dzieci książeczkami.
Książeczki mogą zostać zaprezentowane dzieciom przez wychowawcę za pomocą mediów społecznościowych.
Jak dzieci z innych stron świata widzą znane na całym świecie bajki?
Wkrótce się przekonamy…


We're taking part in the project "Preschoolers draw well-known fairy tales"

The project consists of making illustrations to a well-known fairy tale by children. At home, children draw illustrations to appropriate fragments of a well-known fairy tale with their parents' help. Then, all the illustrations are sent by the children's parents to the teacher, who "joins" them together. The preschool partners exchange the booklets illustrated by the children. The books can be presented to the children by the teacher using social media.
The work schedule of our project:
1. Each partner decides by 3 June on the choice of the fairy tale. They share the title of the fairy tale with other partners.
2. From 4th June to 26th June - making illustrations for the fairy tale. It should be divided into individual fragments, and children should make illustrations to a part of the fairy tale. Each partner should make at least 7 illustrations to the chosen fairy tale.
3. 29 June - presentation of fairy tale illustrations in electronic form (e.g. multimedia presentation, pdf file etc.); making the file available on the TwinSpace platform.
ok • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY