menu

ETWINNING - PROJEKTY

2023-09-23 07:00:34 (ost. akt: 2023-09-25 15:20:16)


..................................................................................................................


15 czerwca Pani Dyrektor Bożena Paradowska wraz z Panią Wicedyrektor Małgorzatą Łukasiak zapoznały Rodziców z listem gratulacyjnym od Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury przy Komisji Europejskiej w Brukseli nadającej naszej placówce prestiżową odznakę "Szkoły eTwinning". Następnie Burmistrz Miasta Szczytno przywitał Dzieci i Rodziców krótką przemową i wręczył nauczycielkom certyfikaty potwierdzające ukończenie rozpoczętych w tym roku szkolnym projektów na platformie eTwinning.
..................................................................................................................

W ROKU 2022/2023 REALIZUJEMY:

...................................................................................................................

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ EUROPĘ - PROJEKT ETWINNING

"Przedszkolaki poznają Europę"- w ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z następującymi krajami: Włochy, Grecja, Turcja, Niemcy, Rumunia, Łotwa, Estonia, Albania, Portugalia, Bułgaria, Mołdawia, Litwa, Gruzja, Islandia, Chorwacja.

W projekcie bierze udział grupa dzieci 6-letnich "Biedronki"
Nauczyciele: Polit.A, Glinka.N

Cele Projektu:

1. Przybliżenie dzieciom wiedzy o krajach europejskich.
2. Zapoznanie z położeniem krajów, biorących udział w projekcie, na mapie Europy.
3. Zapoznanie z kulturą poszczególnych państw.
4. Budzenie zainteresowania państwami Europejskimi.
5. Nawiązanie współpracy z partnerami projektu.
6. Wymiana doświadczeń z partnerami ,promocja placówek biorących udział w projekcie.
7. Rozwijanie kreatywności i twórczości u dzieci.
8. Doskonalenie sprawności manualnej.
9. Rozwijanie słuchu muzycznego.

Planowane Rezultaty:

1. Stworzenie wspólnie z partnerami zbioru materiałów dotyczących państw europejskich.
2. Zdobycie podczas realizacji projektu wiedzy na temat Europy.
3. Udoskonalenie sprawności manualnych dzieci, twórczego myślenia oraz umiejętności tanecznych.
4. Powstanie książki „Przedszkolaki poznają Europę” na platformie www.storyjumper.com

Członkowie projektu
https://youtube.com/shorts/pmVPpJhvRuc?feature=share

Propozycje logo
Propozycje logoProjektowa choinka - bombki przesłane przez partnerów projektu
Projektowa choinkaMateriały przygotowane przez Biedronki dla partnerów projektu

Prezentacja naszego państwa
https://youtu.be/ujepvQUl1nY


Praca plastyczna
Propozycje logoPolonez - taniec
http://youtu.be/clGGyFuF1oQ

Pofajdok - piosenka
http://youtu.be/appsRyt5pB4
.....................................................................................................................................................................................

MAŁY ARTYSTA TO JA - PROJEKT ETWINNING
"Mały Artysta to ja" -projekt powstał na platformie Etwinning. W ramach projektu nawiązano współpracę z dwoma krajami Chorwacją i Grecją.

W projekcie bierze udział grupa dzieci 6-letnich "Motylki".
Nauczyciele: Bocaniak.A, Krom.M, Paradowska.B

Cele Projektu:

1.Tworzenie prac plastycznych inspirowanych twórczością znanych artystów.
2.Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji przez sztukę oraz własnej kreatywności.
3.Zapoznanie z twórczością słynnych artystów.
4.Doskonalenie umiejętności językowych uczniów poprzez poznawanie słownictwa powiązanego ze sztuką.
5.Rozwijanie umiejętności społecznych i kulturowych poprzez kontakty z dziećmi ze szkół i przedszkoli.
6.Rozwijanie kompetencji artystycznych poprzez aktywny udział w zadaniach projektowych.
7.Nawiązywanie współpracy wśród nauczycieli- wymiana doświadczeń i materiałów.
8.Poznawanie i korzystanie z narzędzi ICT.

Planowane Rezultaty:

1.Dzieci zapoznają się z twórczością słynnych artystów.
2.Zainspirowane twórczością mistrzów stworzą własne dzieło.
3.Poznają nowe techniki plastyczne.
4.Powstaną wirtualne galerie sztuki.
5.Uczniowie poznają podstawowe pojęcia plastyczne w języku angielskim, rozwiążą quiz ze znajomości sztuki.
6.Rozwiążą quiz ze znajomości sztuki.
7.Wspólnie przygotują mural.
8.Nawiążą nowe znajomości dzięki spotkaniom online.

W ramach projektu dzieci tworzą prace plastyczne wykorzystując różnorodne techniki plastyczne inspirują się dziełami sławnych malarzy. Poniżej przedstawiamy prace zainspirowane twórczością Pablo Picasso pastelami olejnymi.

Kolejno dzieci zainspirowane dziełem Marca Chagalla "La promenade" stworzyły pracę zbiorową.


Ten sam artysta inspirował dzieci do tworzenia kolejnych prac. Dzieci wykorzystując technikę mieszaną ołówek, farby i kredki olejne stworzyły piękne prace.


W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego "Mały Artysta to ja" przedszkolaki zainspirowane twórczością sławnych malarzy, takich jak P. Picasso czy M. Chagalla wykonały prace, których wystawę można obejrzeć w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie. Małym artystom pogratulował Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski i wręczył pamiątkowe dyplomy.

....................................................................................................................................................................................

OD ZŁOŚCI DO RADOŚCI - KOLOROWY ŚWIAT EMOCJI - PROJEKT ETWINNING

"Od złości do radości- kolorowy świat emocji"- to projekt, w którym nawiązaliśmy współprace z innymi przedszkolami w Polsce na platformie Etwinning.

W projekcie bierze udział grupa dzieci 6-letnich "Biedronki"
Nauczyciele: Polit.A, Glinka.N

Emocje odgrywają ważną rolę w życiu każdego z nas. Towarzyszą nam w różnych sytuacjach i są odpowiedzialne za nasze relacje ze światem zewnętrznym. W trakcie realizacji projektu, opartego na książce „Kolorowy potwór”, dzieci będą rozwijały inteligencję emocjonalną i związane z nią kompetencje (np. rozpoznawanie i nazywanie emocji, uczenie się radzenia sobie z emocjami). W trakcie wspólnie podejmowanych działań, dzieci dowiedzą się, że wszystkie emocje są w życiu człowiekowi potrzebne. Będzie to projekt dający wiele możliwości do rozmowy, do działania, do rozmyślań o splątanym potworze, który mieszka gdzieś w nas.

Cele Projektu:

1. Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
2. Rozwijanie inteligencji społecznej i kompetencji z nią związanych.
3. Pomaganie dzieciom w budowaniu poczucia własnej wartości.
4. Prowadzenie w świat uniwersalnych wartości.
5. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i kompetencji z nią związanych.
6. Wprowadzenie nowych metod nauczania (robotyka, kodowanie).
7. Rozwój umiejętności językowych, w tym zakresie języka obcego.
8. Zachęcanie do współpracy / pracy zespołowej.

Planowane Rezultaty:

1. Umiejętność rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji.
2. Poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami.
3. Umiejętność rozpoznawania emocji u innych (empatia).
4. Umiejętność odpowiedniej reakcji na emocje innych.
5. Umiejętność współpracy w grupie.....................................................................................................................................................................................

PATYKIEM PISANE - PROJEKT ETWINNING"Patykiem pisane"- realizacja projektu pozwoliła na współpracę z innymi placówkami na terenie Polski.

W projekcie biorą udział dwie grupy: grupa dzieci 6-letnich "Biedronki" oraz grupa dzieci 4-letnich "Pszczółki"
Nauczyciele: Polit.A, Glinka.N, Kowalska.A, Kruska.B

Cele Projektu:

1. Budzenie zainteresowania literami.
2. Tworzenie planu wydarzeń na podstawie tekstu literackiego.
3. Rozbudzanie kreatywności wśród dzieci.
4. Tworzenie liter z materiału naturalnego.
5. Zapoznanie z obrazem graficznym liter.
6. Wykorzystanie w pracy z dziećmi Story Jumper, Jamboard, Pixton czy ChatterPix.

Planowane Rezultaty:

1. Dostrzeganie możliwości kreowania takich aktywności projektowych, które pozostawiają przestrzeń do realnej interakcji i współtworzenia rezultatów przez dzieci,
2. Kolekcja liter z naturalnych elementów,
3. E-książeczka,
4. Grupowe zdjęcie awatarowe,
5. Animacje liter w Chatterpix,
6. Rysunek wirtualny
7. Propozycje zabaw z elementami kodowania .


....................................................................................................................................................................................
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY