menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2021-03-01 20:57:19)
flaga

flaga

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W MARCU?


CELE:

- uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz muzycznych
- przypomnienie nazw części ciała
- reagowanie na polecenia w języku obcym
- powtórzenie słów i zwrotów używanych w piosenkach
- utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych
- wprowadzenie nazw ubrań


Tematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:


1. „Nicola’s animals”-Zabawa z ilustracją. Poszukiwanie zwierząt na ilustracji.
2. „Touch your mouth” - Zabawa w parach. Poszukiwanie części ciała.
3. „Put On Your Shoes”-Śpiewamy piosenkę w języku obcym.
4. „Shoes or hats?”- Rozróżnianie nazw ubrań.

Song/Piosenka:

Put On Your Shoes (by Super Simple Songs)

Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

1. „Farm animals”-zabawa ruchowa. Powtórzenie nazw zwierząt hodowlanych.
2. „Show me your legs” - Zabawa w parach. Poszukiwanie części ciała.
3. My shirt- Wprowadzenie nazw ubrań.
4. This Is The Way We Get Dressed- Nauka piosenki w języku angielskim.


Song/Piosenka:

This Is The Way We Get Dressed (by Super Simple Songs)

This is the way we put on our t-shirt.
Put on our t-shirt, put on our t-shirt.
This is the way we put on our t-shirt
We get dressed every day

This is the way we put on our pants
Put on our pants, put on our pants
This is the way we put on our pants
We get dressed every day

This is the way we button our shirt
Button our shirt, button our shirt
This is the way we button our shirt
We get dressed every day

This is the way we put on our socks
Put on our socks, put on our socks
This is the way we put on our socks
We get dressed every day


This is the way we tie our shoes
Tie our shoes, tie our shoes
This is the way we tie our shoes
We get dressed every day

This is the way we zip up our jacket
Zip up our jacket, zip up our jacket
This is the way we zip up our jacket
We get dressed every day

  • TEST