menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2023-03-12 15:54:28)
flaga

flaga

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W MARCU?


CELE:
- śpiewanie piosenki w języku obcym
- naśladowanie słów i zwrotów użytych w piosence
- podejmowanie próby powtarzania słownictwa dot. określeń przeciwstawnych
- wykonywanie poleceń w języku obcym w trakcie zabawTematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:


1. Freeze dance – powtórzenie tekstu piosenki w języku angielskim.
2. Big and small- wprowadzenie słownictwa dotyczącego określeń przeciwstawnych.
3. Open, Close! - nauka piosenki w języku angielskim.
4. „Is it small?- Zabawy muzyczne z wykorzystaniem słownictwa dotyczącego określeń
przeciwstawnych.


Song/Piosenka:

Open Close by Maple Leaf Learning

Show me your hands!
Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your eyes.
Eyes!
Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your ears.
Ears!
Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your nose.
Nose!
Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your arms.
Arms!
Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your knees.
Knees!
Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your head.


Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

1. Winter Freeze Dance – utrwalenie tekstu piosenki w języku obcym.
2. Fast and slow- wprowadzenie słownictwa dotyczącego określeń przeciwstawnych..
3. Open Shut Them - nauka słów i zwrotów użytych w piosence.
4. Loud, quiet- Zabawa w parach. Rozróżnianie poznanego słownictwa.


Song/Piosenka:

Open Shut Them Song by Sing with Bella

Open shut them, open shut them.
Give a little clap, clap, clap.
Open shut them, open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.
Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.
Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
Please, please, please, please. No thank you.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
Please, please, please, please. No thank you.
Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.
Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.
Loud and quiet. Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.
Loud and quiet. Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY