menu

Biedronki - 6 latki

2016-09-01 16:04:09 (ost. akt: 2024-04-03 21:21:49)
rys. Ola P.

rys. Ola P.

Biedronki

CO ROBIMY W KWIETNIU?

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Muzyka maluje świat
Jedziemy na wieś
Dbamy o naszą planetę
Ziemia krąży w kosmosieCELE:


UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA

• Jest zainteresowane czytaniem, czyta różne teksty
• Udziela dłuższych odpowiedzi na pytania, buduje coraz dłuższe zdania, wypowiada się logicznie i na temat
• Podejmuje aktywność poznawczą, poszukuje informacji w różnych źródłach
• Rozwija myślenie przyczynowo–skutkowe
• Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J , R, G, F, H
• Doskonali sprawność manualną, grafomotoryczną
• Doskonali słuch, mówi wyraźnie
• Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczbę dwucyfrową 10
• Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
• Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacjach użytkowych
• Rozpoznaje znaki i symbole matematyczne: +, –, =,
• Rozpoznaje, nazywa figury geometryczne
• Rozpoznaje nominały monet jednozłotowych, dwuzłotowych i pięciozłotowych
• Określa położenie przedmiotów, operuje pojęciami związanymi z tym zagadnieniem
• Wzbogaca słownictwo o nazwy instrumentów, rozpoznaje instrumenty na ilustracjach
• Uczy się piosenek, rozpoznaje niektóre popularne instrumenty muzyczne
• Rozróżnia cechy wysłuchanej muzyki
• Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych i innego rodzaju ekspresji twórczych
• Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
• Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
• Inicjuje zabawy konstrukcyjne z użyciem różnych materiałów
• Koduje i dekoduje informacje
• Ma świadomość zagrożeń ekologicznych, zdaje sobie sprawę, że trzeba dbać o środowisko
• Jest zainteresowane zagadnieniami związanymi z kosmosem, planetami, gwiazdami
• Poszerza słownictwo związane z kosmosem: satelita, teleskop, luneta, rakieta, prom kosmiczny, Układ Słoneczny
• Posługuje się pojęciami związanymi z życiem zwierząt, w tym zwierząt hodowanych na wsi
• Potrafi opowiedzieć, na czym polega praca rolnika i jakie prace są wykonywane na wsi, zna inne zawody wykonywane na wsi

WIERSZ:

Wiersz dla Ziemi

Moja Ziemio ukochana
życzę słońca Ci od rana
czystej wody i powietrza
żebyś była coraz „lepsza”.
Pięknych pól i czystych lasów,
trochę chmurek, śpiewu ptaków,
pięknych kwiatów letnią porą
Boś Ty naszą jest podporą.
Bardzo wszyscy Cię kochamy
i się bardzo postaramy,
by najmniejszy skrawek Twój
czysty był, jak wody zdrój.


PIOSENKA:

Kto puka do drzwi?

1. Puk, puk, puk, puk
Kto puka do drzwi?
Puk, Puk, puk, puk
Ja wiem, że to Ty!
Puk, puk, puk, puk
Ogrzewasz mi twarz
Coraz więcej i mocniej co dnia.
Puk, puk, puk, puk
Kto puka do drzwi?
Puk, puk, puk, puk
Ach Wiosno! To Ty!
Puk, puk, puk, puk
Tu ptak a tam kwiat!
Wszystko budzi się - budzę się ja!

Ref. Budzę i nie marudzę,
że czasem wieje, że czasem grzmi.
Budzę i nie marudzę
- otwieram okna, uchylam drzwi.

2. Puk, puk, puk, puk
Kto puka do drzwi?
Puk, Puk, puk, puk
Ja wiem, że to Ty!
Puk, puk, puk, puk
Na niebie malujesz błękity
zachwycasz tym nas.
Puk, puk, puk, puk
Kto puka do drzwi?
Puk, puk, puk, puk
Ach Wiosno! To Ty!
Puk, puk, puk, puk
Szczęśliwa się budzę
Bo budzi się dziś cały świat.

Ref. Budzę i nie marudzę…
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY