menu

Ramowy rozkład dnia

2015-09-22 09:23:11 (ost. akt: 2017-10-08 20:33:32)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA MŁODSZA
6.00 – 8.15
Powitanie i schodzenie się dzieci do przedszkola
zabawy w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci
zabawy integrujące grupę
zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, sprawność grafomotoryczną, umiejętności językowe, matematyczne itp.
praca indywidualna lub w małych zespołach wspomagająca rozwój dziecka,
rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci,
kontakty z rodzicami,
zabawa poranna.
8.15 – 9.00
przygotowanie do śniadania.
czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
śniadanie.
9.00 – 10.15
Zintegrowana działalność edukacyjna
zajęcia i zabawy edukacyjne z obszaru rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego.
zabawy ruchowe.
10.15 – 10.30
II śniadanie
10.30 – 11.15
spacery, wycieczki, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. lub w sali (w zależności od panujących warunków atmosferycznych),
zabawy ruchowe, gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze i eksperymentowanie,
zabawy konstrukcyjno – techniczne,
prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze,
wspieranie działań twórczych (kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą),
rozmowy indywidualne z dziećmi.
11.15 – 12.00
przygotowanie do obiadu,
czynności porządkowo – higieniczne,
obiad.
12.00 – 13.40
poobiedni relaks z bajką, słuchanie bajek, opowiadań … czytanych przez nauczyciela,
13.40 – 14.30
przygotowanie do podwieczorku.
podwieczorek.
czynności porządkowo – higieniczne.
14.30 – 16.30
zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe,
działania indywidualne lub w małym zespole podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy według zainteresowań dzieci,
gry stolikowe i dywanowe,
rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci,
praca indywidualna lub w małym zespole wspomagająca rozwój dziecka,
rozmowy indywidualne z dziećmi,
Rozmowy indywidualne z rodzicami,
czynności porządkowe,
pożegnanie i rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA STARSZA
6.00 – 8.15
Powitanie i schodzenie się dzieci do przedszkola
zabawy w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci
zabawy integrujące grupę
zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, sprawność grafomotoryczną, umiejętności językowe, matematyczne itp.
praca indywidualna lub w małych zespołach wspomagająca rozwój dziecka,
kontakty z rodzicami,
ćwiczenia poranne.
8.15 – 9.00
przygotowanie do śniadania.
czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
śniadanie.
9.00 – 10.15
Zintegrowana działalność edukacyjna
zajęcia i zabawy edukacyjne z obszaru rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego.
ćwiczenia gimnastyczne.
10.15 – 10.30
II śniadanie
10.30 – 11.15
spacery, wycieczki, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. lub w sali (w zależności od panujących warunków atmosferycznych),
zabawy ruchowe, gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze i eksperymentowanie,
zabawy konstrukcyjno – techniczne,
prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze,
wspieranie działań twórczych (kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą),
rozmowy indywidualne z dziećmi.
11.15 – 12.00
przygotowanie do obiadu,
czynności porządkowo – higieniczne,
obiad.
12.00 – 12.30
poobiedni relaks z bajką, słuchanie bajek, opowiadań … czytanych przez nauczyciela.
ćwiczenia relaksacyjne.
12.30 – 14.00
zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz utrwalające wiadomości i umiejętności dzieci z zajęć edukacyjnych,
działania podejmowane z inicjatywy dziecka,
działania rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci, zajęcia dodatkowe,
praca indywidualna lub w małym zespole z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju,
rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci,
zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
14.00 – 14.30
przygotowanie do podwieczorku.
podwieczorek.
czynności porządkowo – higieniczne.
14.30 – 16.30
zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe,
działania indywidualne lub w małym zespole podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy według zainteresowań dzieci,
gry stolikowe i dywanowe,
rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci,
praca indywidualna lub w małym zespole wspomagająca rozwój dziecka,
rozmowy indywidualne z dziećmi,
Rozmowy indywidualne z rodzicami,
czynności porządkowe,
pożegnanie i rozchodzenie się dzieci.
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY