menu

Deklaracja dostępności

2021-02-03 19:39:51 (ost. akt: 2021-03-22 11:04:28)

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Przedszkola Nr 9 "Kubuś Puchatek" w Szczytnie:
Miejskie Przedszkole Nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
• pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mp9.miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Paszkiewiczem, Naczelnikiem Wydziały Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji, e-mail: piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl, tel. +48 89 624 72 38.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu należy składać do Dyrektora przedszkola Bożeny Paradowskiej e-mail: mp9@um.szczytno.pl, tel. 728914454.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Miejskiego Przedszkola Nr 9 "Kubuś Puchatek” w Szczytnie:
Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 9 "Kubuś Puchatek” w Szczytnie mieści się przy ul. Polnej 16.
Do budynku przedszkola można dojechać samodzielnie.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:
– linia nr 2 - przystanek przy ul. M.C. Skłodowskiej.
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada jedno wejście główne, które mieści się bezpośrednio na poziomie chodnika. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie , po ich prawej stronie na wysokości 150 cm znajduje się dzwonek.

Wejście główne jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawności. Budynek przedszkola jest trzykondygnacyjny ( poziom 0,1,2). Aby dostać się na poziomy powyżej wejścia, należy pokonać schody. Klatka schodowa jest niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Aplikacje mobilne:
Miejskie Przedszkole Nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

Media społecznościowe:
Informacje publikowane na mediach społecznościowych Miejskiego Przedszkola Nr 9 Kubuś Puchatek takich jak:
1. https://www.facebook.com/Miejskie-Przedszkole-Kubu%C5%9B-Puchatek-105488074625674
są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.


 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY