menu

Puchatki

2015-11-24 10:53:15 (ost. akt: 2018-02-10 17:26:20)
rys. Majka D. i Hania S.

rys. Majka D. i Hania S.

Autor: MP9

Puchatki

CO ROBIMY W LUTYM?


TEMATY:
CELE:

Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i nabywania odporność.
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Zabawy z literą S, s, Z, z – 6 latki.
Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek, jako źródła wiedzy.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Zabawy ze znakiem, „ =” jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
Zabawy z cyframi: 6, 7, 8 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

WIERSZ:

„Kryształowe straszydełko” Dorota Gellner

Oto portret straszydełka
Głowa
Nogi
I skrzydełka.
A na głowie, co? Czapeczka?
W pomponikach i dzwoneczkach.
Na spacerze, na wycieczce grają dzwonki przy czapeczce.
To jest taki mały cud –
Grają, choć nie mają nut!
Nad górami, nad doliną
Kryształowe dźwięki płyną.


PIOSENKA:

"Posprzątamy wielki świat”

Choć niewiele mamy lat, posprzątamy wielki świat.
Odkurzymy każdy kąt, ziemia to nasz wspólny dom.
Pięknie zapraszamy, świat weź
w swoje ręce.
Sprzątaj razem z nami i już nie śmieć więcej.
Choć niewiele mamy lat, posprzątamy wielki świat.
Pewnie o tym dobrze wiesz, ziemia domem naszym jest.