menu

Puchatki

2015-11-24 10:53:15 (ost. akt: 2018-01-07 21:27:11)
rys. Majka D. i Hania S.

rys. Majka D. i Hania S.

Autor: MP9

Puchatki

CO ROBIMY W STYCZNIU?


TEMATY:

• Praca ludzi w różnych zawodach.
• Zawsze pamiętam o babci i dziadku.
• Zimowy czas - zabawy czas.


CELE:

•Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie o zróżnicowanych możliwościach fizycznych podczas zabaw na śniegu – bezpieczne ferie.
•Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności.
•Rozwijanie sprawności manualnej poprzez- kreślenie elementów szlaczków na różnych formatach papieru, poprawne posługiwanie się nożyczkami, budowanie konstrukcji przestrzennych z klocków i układanek konstrukcyjnych.
•Kształcenie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi po względem gramatycznym.
•Wyrabianie szacunku do pracy ludzi w różnych zawodach.
•Zachęcanie do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji.
•Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec ludzi starszych.
•Czytanie globalne ( całościowe) wyrazów 3, 4, 5 literowych – 5 latki.
•Odczytywanie wyrazów i krótkich zdań z poznanych liter.


WIERSZ:

„Dzień Babci i Dziadka”

Zdrowia, szczęścia i słodyczy,
Babci i dziadkowi wnuczek dzisiaj życzy.
W poniedziałki pomyślności,
a we wtorek kosz radości.
W środy, czwartki, precz zmartwienia!
Niech i w piątki zmartwień nie ma.
Na soboty i niedziele, życzę odpoczynku wiele.
Niech wam życie płynie miło!
Żeby wam też trosk ubyło.

PIOSENKA: