menu

Puchatki

2015-11-24 10:53:15 (ost. akt: 2018-11-04 12:46:31)
rys. Majka D. i Hania S.

rys. Majka D. i Hania S.

Autor: MP9

Puchatki

CO ROBIMY W LISTOPADZIE?


TEMATY:

1. Polska to kraina, która się w sercu zaczyna.
2. W jesienną szarugę poznajemy prawa dziecka.
3. Mój zwierzak.
4. Tydzień Pluszowego Misia.

CELE:

- rozwijanie wiedzy patriotycznej
- utrwalenie hymnu i symboli narodowych
- zapoznanie z mapą Polski
- obchody 100- lecia niepodległości
- utrwalenie nazwy miejscowości i regionu (Szczytno, Mazury)
- poznawanie elementów charakterystycznych dla swojej miejscowości
- rozwijanie umiejętności społecznych;
– stwarzanie sprzyjających warunków do wspólnej i zgodnej zabawy;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb;
– kształtowanie uważnego słuchania;
– rozwijanie aparatu artykulacyjnego;
– rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej;
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
– zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach gimnastycznych
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat utworów literackich
- utrwalanie umiejętności analizy sylabowej wyrazów
- wdrażanie do podejmowania czynności gospodarczych
- rozwijanie logicznego myślenia
- rozwijanie słuchu muzycznego
– kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez określanie prawej i lewej strony;
- interesowanie się odczuciami i stanami emocjonalnymi rówieśników, próby reagowania na nie.
- przeliczanie różnych obiektów w zakresie adekwatnym do swoich możliwości, przy zachowaniu zasady wskazywania
- podejmowanie prac plastyczno-konstrukcyjnych wg podanego wzoru.
- dostrzeganie różnorodności zjawisk atmosferycznych towarzyszących aurze: jesiennej.
- poznawanie zwierząt domowych (gatunek, zwyczaje, warunki życia)
- udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych grup zawodowych.(weterynarz, dogoterapeuta)
- zapoznanie z prawami dziecka

WIERSZ:

„Podróż po Polsce”

Polak mały, Polak duży
wie, do czego mapa służy,
więc dziś w podróż wyruszamy,
razem z wami kraj zwiedzamy.
Piękną Polskę mamy przecież,
dobrze wszyscy o tym wiecie!

Rano w pociąg już wsiadamy,
plan podróży obieramy:
może Szczecin, może Kraków,
ważne miejsce dla Polaków!
Tam królowie nasi żyli,
na Wawelu zawsze byli.
Sukiennice – piękne kramy,
może kupmy coś dla mamy?
No i hejnał, ten mariacki
i lajkonik zawadiacki.

Pociąg rusza w dalszą drogę…
Już doczekać się nie mogę!
Co tym razem zobaczymy,
jakie miejsca odwiedzimy?
Pociąg pędzi wprost przed siebie
i czujemy się jak w niebie.
Tak ciekawie wszędzie wkoło,
więc bawimy się wesoło.

W dali widać wielkie miasto,
mnóstwo ulic, jak tu ciasno!
Tyle aut i autobusów,
ludzie pędzą w animuszu.
Tu prezydent Polski mieszka
i decyzje swe obwieszcza,
a król Zygmunt na kolumnie
na turystów patrzy dumnie.

Są też Łazienki – nie do kąpieli,
dostojny pałac lśniący od bieli.
Czas jakby stanął – i spokój wszędzie,
w tym pięknym parku miło nam będzie.

Pociąg na dworcu cierpliwie czeka,
wszystkich podróżnych woła z daleka.
Zielone światło, a więc wsiadamy
i w dalszą podróż już wyruszamy.

Żegnaj, Warszawo! Witaj nam morze!
Zobaczmy Gdańsk, i port, i zorze,
tu statków mnóstwo do portu wpływa,
towarów ze świata co dzień przybywa.
Słodkie banany, dzikie owoce,
na każdym maszcie bandera łopoce.

Woda i piasek na pięknej plaży,
dziś odpoczynek wszystkim się marzy.
Parawan z tatą więc rozkładamy,
na ciepłym piasku razem siadamy.

Wreszcie do domu pora nam wracać,
po wspólnych chwilach będziemy płakać.
Płakać? A skądże! Lepiej wspominać!
Wszystko co dobre w pamięci trzymać.

Mijamy miasta, rzeki i lasy,
pól ze zbożami złociste pasy,
stawy i łąki, i jezior fale…
tutaj czujemy się doskonale!

Taka jest właśnie nasza ojczyzna:
pełna perełek – każdy to przyzna!
Jest tu przyjaźnie, czysto, gościnnie,
można powiedzieć – bardzo rodzinnie.
Niech każdy Polak – mały i duży
swemu krajowi z wszystkich sił służy.

PIOSENKA:

"JESTEŚMY POLAKAMI"

1.My jesteśmy Polakami,
naszym godłem Orzeł Biały,
a stolicą jest Warszawa,
znać jej nazwę ważna sprawa.

ref. Nauczyłem się w przedszkolu,
rzecz to bardzo oczywista,
dbać o wszystko dookoła,
bo ojczyzna jest mi bliska.

3.My jesteśmy Polakami,
nasze Tatry są górami,
a królową rzek jest Wisła,
Polska to nasza ojczyzna.

ref. Nauczyłem się w przedszkolu,
rzecz to bardzo oczywista,
dbać o wszystko dookoła,
bo ojczyzna jest mi bliska.