menu

Puchatki

2015-11-24 10:53:15 (ost. akt: 2018-09-02 21:12:16)
rys. Majka D. i Hania S.

rys. Majka D. i Hania S.

Autor: MP9

Puchatki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?


TEMATY:

1. Moje przedszkole.
2. Ja i ty, to my!
3. To jestem ja.
4. Bezpieczna droga do przedszkola.

CELE:

– rozwijanie umiejętności społecznych;
– stwarzanie sprzyjających warunków do wspólnej i zgodnej zabawy;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb;
– kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
– określenie norm i zasad obowiązujących w przedszkolu;
– kształtowanie uważnego słuchania;
– rozwijanie aparatu artykulacyjnego;
– rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej;
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
– rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
– kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą słów i mimiki twarzy;
– wzbudzanie refleksji nad własnymi uczuciami;
– zapoznanie z zasadami panującymi w ruchu drogowym;
– kreowanie pozytywnego stosunku do pracy policjanta;
– zapoznanie z wyglądem radiowozu policyjnego;
– poznanie zasad zachowania się wobec dorosłej nieznajomej osoby;
– stwarzanie okazji do uczestnictwa w rozmowie dotyczącej bezpieczeństwa w drodze do przedszkola;
– poznanie zasad bezpiecznego przejścia przez ulicę;
– kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez określanie prawej i lewej strony;
– właściwe grupowanie przedmiotów;
– wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo;
– wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez zabawy konstrukcyjne;

WIERSZ:

„Światła sygnalizatora” Danuta Gellnerowa

Światła sygnalizatora
Idą dzieci, idą dzieci,
a nad jezdnią sygnał świeci.
Mam czerwone
wielkie oko,
mam buzię jak mak,
gdy pokażę się nad jezdnią,
wołam do was tak:
UWAGA! CZERWONE ŚWIATŁO!
STÓJ! O WYPADEK ŁATWO!
Mam zielone
piękne oko,
zielone jak liść.
Gdy się zazielenię w górze,
to możecie iść.
ZIELONE ŚWIATŁO, ZIELONE!
PRZECHODŹCIE NA DRUGĄ STRONĘ.

PIOSENKA:

"Przedszkolak na medal"

I.
Gdy do szatni wchodzę rano,
razem z tatą albo z mamą,
to dzień dobry mówię wszystkim wkoło.
Po cichutku kapcie wkładam (hałasować nie wypada),
potem w sali bawię się wesoło.
Ref.: Przedszkolak na medal serdecznie śmieje się.
Przedszkolak na medal pomagać wszystkim chce.
Przedszkolak na medal zwyczaje dobrze zna.
Przedszkolak na medal to właśnie ty i ja!
II.
Co dzień razem z kolegami
zgodnie bawię się klockami,
szanujemy książki i zabawki.
Gdy przychodzi czas posprzątać
nie wrzucamy ich do kąta, razem odkładamy je do szafki.
Ref.: Przedszkolak na medal....
III.
Nie grymaszę przy obiedzie,
na krzesełku cicho siedzę,
wszystko grzecznie zjadam z talerzyka.
Potem, jeśli słońce świeci,
biegnę, tak jak inne dzieci,do ogródka, aby w nim pobrykać.
Ref.: Przedszkolak na medal....