menu

Puchatki

2015-11-24 10:53:15 (ost. akt: 2019-12-01 19:49:44)
rys. Majka D. i Hania S.

rys. Majka D. i Hania S.

Autor: MP9

Puchatki

CO ROBIMY W GRUDNIU?

TEMATY:


JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT
IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
IDĄ ŚWIĘTA
PRZYJAŹŃ

CELE:


zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
rozwijanie umiejętności liczenia,
wykonywanie uproszczonych kroków walca,
reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
rozumienie znaczenia wszystkich emocji towarzyszących różnym sytuacjom,
zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,
zapoznanie z pojęciem przyjaźń i uświadamianie jej znaczenia w życiu człowieka,
rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,
rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,
poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.
rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej,
składanie formy przestrzennej według instrukcji,
wykorzystanie w pracy różnych materiałów w tym materiałów odpadowych,
rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
poznawanie nazw sportów zimowych,
rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych,
ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.
utrwalanie swojego adresu zamieszkania.
zapoznanie z tradycjami świątecznymi,


WIERSZ:

„Mój przyjaciel” A. Frączek

Mój przyjaciel, daję słowo,
Jest osobą wyjątkową!
Umie robić zamki z piasku,
Po podwórku biega w kasku
I dla innych się naraża
Jak policjant albo strażak.
Czasem bywa też piratem,
Co na statku ma armatę,
Raz rycerską nosi zbroję,
Innym razem jest kowbojem.
Kiedy się spotkamy w parku,
To podzieli się koparką
I pożyczy mi łopatkę
Lub wiaderko w żółtą kratkę.
Bardzo lubi mleczne krówki
I czerwone ciężarówki,
Piłkę nożną kopie w błocie,
Z kotem ściga się po płocie.
A w kieszonce od spódniczki
Trzyma procę i kamyczki.
Mój przyjaciel, daję słowo,
Jest dziewczynką wyjątkową!

PIOSENKA:

Leć kolędo w świat

1. Wieje wiatr i sypie śnieg,
a w Betlejem zmienia się czasu bieg,
wielka chwila nadchodzi,
bo Pan Jezus się rodzi,
więc kolędę zaśpiewajmy, hej!
Ref.: Leć, kolędo, w świat, niech cię niesie wiatr.
Leć, kolędo, do ludzi, by w nich radość obudzić,
bo narodził się Jezus nasz.
Leć, kolędo, do ludzi, by w nich radość obudzić,
bo narodził się Jezus nasz.
2 Święty Józef cieszy się,
że nareszcie nadszedł ten wielki dzień,
i Maryja pieśni śpiewa,
dziecku rączki ogrzewa,
więc kolędę zaśpiewajmy, hej!
Ref.: Leć, kolędo, w świat...