menu

Motylki

2016-01-03 12:00:00 (ost. akt: 2017-11-02 17:56:59)

Autor: MP9

Motylki

CO ROBIMY W LISTOPADZIE?


TEMATY:

1. Wszyscy przygotowują się do zimy
2. Polska moja ojczyzna
3. Jesienna szaruga
4. Zboża zjadamy, energię z nich mamy

CELE:

-Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
-Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
-Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
-Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
-Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
-Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
-Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
-Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
-Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
-Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.


PIOSENKA:

Nasza najpiękniejsza

1.Hen od morza Bałtyckiego, aż po ostre szczyty Tatr leci obok samolotu nasz kolega, polski wiatr. Razem z nami patrzy z góry na rozległy jasny kraj, który zawsze naszym sercom będzie bliski, taki naj.

Ref.: Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna, cenniejsza niż złoto i najbardziej żyzna, najweselsza i najdroższa, najbardziej lubiana, najsympatyczniejsza i zawsze kochana!

2.Wisły wstęga tam niebieska, wśród złoconych słońcem pól, wiejskiej drogi żółta kreska, chatka mała niczym ul, lasów brzuchy szmaragdowe i bukiety barwnych łąk, miasta takie kolorowe, nigdy nie wyjadę stąd…

Ref.: Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna, cenniejsza niż złoto i najbardziej żyzna, najweselsza i najdroższa, najbardziej lubiana, najsympatyczniejsza i zawsze kochana!

WIERSZ:

Zapasy na zimę W. Grodzieńska

Biegnie myszka po ściernisku,
Trzyma ziarnko zboża w pyszczku.
- Trzeba zbierać okruszyny,
By nie zginąć pośród zimy.
Skacze, skacze wiewióreczka
Po szumiącym lesie.
Zrywa orzech na leszczynie
I do dziupli niesie.
- Trzeba zbierać już zapasy
Na zimowe, ciężkie czasy!
Pije pszczółka miód na kwiatku,
Długą trąbkę stula.
Wnet zabrzęczy, wnet poleci
Z powrotem do ula.
- Trzeba zbierać dużo miodu,
By nie było w zimie głodu!
Wyjrzał zając spod jałowca.
- Cóż to za krzątanie?
- To już jesień - brzęczy pszczółka -
Jesień, miły panie.
Zbierz korzonki, zbierz kapustę
I brzozową korę,
Byś, zajączku, nie marł z głodu
W tę zimową porę!