menu

Motylki

2016-01-03 12:00:00 (ost. akt: 2018-11-04 12:49:03)

Autor: MP9

Motylki

CO ROBIMY W LISTOPADZIE?


TEMATY:

1. Polska to kraina, która się w sercu zaczyna.
2. Jesienny deszcz.
3. Mój zwierzak.
4. Tydzień Pluszowego Misia.

CELE:

Rozpoznawanie wśród innych symboli narodowych godła i flagi Polski.
Dostrzeganie różnorodności regionalnych w Polsce i wspólnoty narodowej (mówimy po polsku, jesteśmy Polakami), posługiwanie się pojęciem ojczyzna.
Poznawanie zarysu mapy Polski z zaznaczonym położeniem stolicy i głównej rzeki – Wisły.
Doświadczanie bezpośredniego i pośredniego poznawania piękna i różnorodności naszego kraju.
Utrwalenie nazwy miejscowości i regionu (Szczytno, Mazury). Poznawanie elementów charakterystycznych dla swojej miejscowości (charakterystyczne obiekty, zabytki, instytucje).
Wspólne śpiewanie Hymnu Polski – przyjmowanie właściwej pozycji.
Aktywnie słuchanie lub odbieranie w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treści utworów literackich przedstawianych przez nauczyciela – legendy.
Udział w zabawach z zastosowaniem elementów tanecznych – Krakowiak.
Udział w działaniach związanych z kultywowaniem wybranych świąt i zwyczajów ogólnopolskich.
Podejmowanie prób pełnienia określonych ról zgodnie z zawartą umową (np. rola dyżurnego)
Interesowanie się odczuciami i stanami emocjonalnymi rówieśników, próby reagowania na nie.
Wsparcie dziecka w trudnej sytuacji oczekiwania na swoją kolej w zabawie.
Kształtowanie orientacji przestrzennej.
Przeliczanie różnych obiektów w zakresie adekwatnym do swoich możliwości, przy zachowaniu zasady wskazywania
Podejmowanie prac plastyczno-konstrukcyjnych wg podanego wzoru.
Rozwijanie aktywności twórczej.
Udział w zabawach i ćwiczeniach usprawniających zmysły: rozwijających percepcję wzrokową.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
Dostrzeganie różnorodności zjawisk atmosferycznych towarzyszących aurze: jesiennej.
Działania ludzi w bezpośrednim otoczeniu przyrodniczym związane z przygotowaniami do zimy
Poznawanie zwierząt żyjących w najbliższym otoczeniu (gatunek, zwyczaje, warunki życia): stworzonym przez człowieka - zwierzęta udomowione.
Udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych grup zawodowych.(weterynarz, dogoterapeuta)


PIOSENKA:

„Mazurek Dąbrowskiego” – Hymn Polski

1.Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. x2

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

3.Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

4.Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

WIERSZ:

„Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.

– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.

– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.

– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.

– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.

– Coś jej winien?
– Oddać życie.