menu

Motylki

2016-01-03 12:00:00 (ost. akt: 2017-09-19 17:39:44)

Autor: MP9

Motylki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?


TEMATY:

1. Jestem przedszkolakiem
– znam swoje prawa i obowiązki
2. Bezpieczni na drodze
3. Owoce są smaczne i zdrowe

CELE:

-wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień;
-budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
-kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
-rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
-stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
-troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
-budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
-wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
-kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty) oraz postawy patriotycznej;
-zapewnienie dzieciom rozwoju poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są istotne w dalszych etapach kształcenia.

PIOSENKA:

JESIEŃ

To afera niesłychana,
Gdzież to zieleń się podziała?
Czemu liście te zielone,
w złote cienie są zmienione.

To nie magia, to nie czary,
to jesieni piękne dary.
Owocami, kasztanami, żołędziami i grzybami,
tym się jesień dzieli z nami.

Pod kasztanem czapkę wkładaj,
bo kolczasta kula spada.
Włóż kapelusz, hełm lub kask,
leci kasztan, bęc i trzask.

To nie magia, to nie czary,
to jesieni piękne dary.
Owocami, kasztanami, żołędziami i grzybami,
tym się jesień dzieli z nami.

Siedzi sójka w gęstym borze,
dziobem rozłupuje orzech.
To dopiero uczta będzie,
gdy się weźmie za żołędzie.

WIERSZ:

Bezpieczna droga do przedszkola

Kiedy idę do przedszkola
droga wcale nie jest łatwa
bo przechodzę przez ulicę
no a tam są przecież światła.

Zapalają się i gasną
jakby chciały coś powiedzieć
by uważać na przechodniów
kiedy jakieś auto jedzie.

Ja bezpiecznie muszę chodzić
aby dotrzeć do przedszkola
noszę światła odblaskowe
oraz kurtki kolorowe