menu

Motylki

2016-01-03 12:00:00 (ost. akt: 2018-09-02 21:23:07)

Autor: MP9

Motylki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?


TEMATY:

1. Moje przedszkole.
2. Ja i ty, to my!
3. To jestem ja.
4. Bezpieczna droga do przedszkola.

CELE:

- rozwijanie umiejętności społecznych
– stwarzanie sprzyjających warunków do wspólnej i zgodnej zabawy
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb
– kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
– określenie norm i zasad obowiązujących w przedszkolu
– doskonalenie umiejętności pracy w grupie
– rozwijanie zdolności manualnych
– kształtowanie wyobraźni i ekspresji plastycznej
– rozwijanie logicznego myślenia
– utrwalanie nawyku odkładania zabawek na ich miejsce.
– utrwalanie kształtu podstawowych figur geometrycznych
– kształtowanie uważnego słuchania
– rozwijanie aparatu głosowego
– rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
– kształtowanie świadomości własnego ciała
– kształtowanie świadomości przemijania czasu – występowania pór roku
– utrwalenie nazwy miesiąca swoich urodzin i określenie występującej wówczas pory roku
– zapoznanie z różnymi formami świętowania urodzin
– zapoznanie z zasadami panującymi w ruchu drogowym
– poznanie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze i odpowiedniej reakcji na ich zmianę
– kreowanie pozytywnego stosunku do pracy policjanta
– zapoznanie z wyglądem radiowozu policyjnego
– poznanie zasad zachowania się wobec dorosłej nieznajomej osoby
– stwarzanie okazji do uczestnictwa w rozmowie dotyczącej bezpieczeństwa w drodze do przedszkola
– wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo
– poznanie zasad bezpiecznego przejścia przez ulicę
– zaznajomienie z numerami alarmowymi potrzebnymi w razie zagrożenia
– kształtowanie umiejętności podawania swoich danych(imię, nazwisko i adres zamieszkania)
– utrwalenie zasad ruchu drogowego
– zaznajomienie ze specyfiką pracy policji, straży pożarnej i pogotowia

PIOSENKA:

„Trampolinek i my”

1. Kto tak skacze na trampolinie?
Nasz przyjaciel Trampolinek!
Ref.: Teraz dzieci, hej hop!
Uda nam się skok.

2. Kto wesołe zna rymowanki
i zagadki, i hopsanki?
Ref.: Trampolinek, hej hop,
ma pomysłów sto.

3. Kto jest zawsze w dobrym humorze,
kto we wszystkim nam pomoże?
Ref.: Trampolinek, hej hop!
Z nim przez cały rok!

WIERSZ:

„Światła sygnalizatora” D. Gelnerowa

Idą dzieci, idą dzieci,
a nad jezdnią sygnał świeci.
Mam czerwone
wielkie oko,
mam buzię jak mak,
gdy pokażę się nad jezdnią,
wołam do was tak:
UWAGA! CZERWONE ŚWIATŁO!
STÓJ! O WYPADEK ŁATWO!
Mam zielone
piękne oko,
zielone jak liść.
Gdy się zazielenię w górze,
to możecie iść.
ZIELONE ŚWIATŁO, ZIELONE!
PRZECHODŹCIE NA DRUGĄ STRONĘ.