menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2020-01-01 19:30:56)

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W STYCZNIU?

Tematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:

1. „Our family”- nauka słownictwa dotyczącego nazw członków rodziny.
2. „Big or small”- wprowadzenie słów i zwrotów użytych w nowo poznanej piosence.
3. „This is Nicole’s family”- słuchanie historii wspieranych obrazkami w języku obcym.
4. „Christmas vocabulary”- przypomnienie słownictwa bożonarodzeniowego.

Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

1. „Family members”- nazywamy członków rodziny w języku obcym.
2. „Is it a brother?”- zabawa z ilustracją. Wskazywanie członków rodziny.
3. „I love my family”- rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek w języku obcym.
4. „Christmas vocabulary”- przypomnienie słownictwa bożonarodzeniowego.

Cele:

- oswajanie się ze nazwami członków rodziny w innym języku na podstawie materiałów wizualnych
- reagowanie na polecenia w języku angielskim
- nauka piosenek dot. członków rodziny
- uczestniczenie w zabawach ruchowych lub muzycznych
- rozwijanie sprawności mówienia
- używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla podejmowanej czynności