menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2019-01-02 21:18:29)

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W STYCZNIU?

Tematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:

1. „Our family”- Poznajemy nazwy członków rodziny.
2. „His sister, her brother„/ „My mother”- Zapoznanie z piosenką w języku obcym.
3. „This is Kate’s family”- Słuchanie historii wspieranych obrazkami w języku obcym.
4. „Christmas words”-Przypomnienie słownictwa bożonarodzeniowego.Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

1.„This is my family”-Rozróżnianie nazw członków rodziny.
2.„Family songs”- Powtórzenie słów piosenki w języku angielskim.
3.„I love my family”- Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek w języku obcym.
4.„Christmas words”-Przypomnienie słownictwa bożonarodzeniowego.
Cele:

- oswajanie się ze nazwami członków rodziny w innym języku na podstawie materiałów wizualnych
- reagowanie na polecenia w języku angielskim
- nauka piosenek dot. członków rodziny
- uczestniczenie w zabawach ruchowych lub muzycznych
- rozwijanie sprawności mówienia
- używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla podejmowanej czynności
- utrwalanie wcześniej poznanego słownictwa