menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2019-12-01 22:51:06)

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W GRUDNIU?

Tematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:
1. „His car is red”- rozpoznawanie nazw kolorów. Zabawy muzyczne.
2.”Our Santa Claus”/ „O Christmas tree”- nauka piosenki świątecznej
w j. obcym.
3. „Christmas vocabulary’- wprowadzenie słownictwa świątecznego.
4. „How many gifts are there?”-?Zabawa z ilustracją. Wskazywanie świątecznych postaci i przedmiotów.

Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

1. „Are they any plums?”- powtórzenie nazw owoców. Zabawy ruchowe.
2. „Jingle bells”/”We wish you a Merry Christmas„- zapoznanie z piosenką świąteczną.
3. „Christmas vocabulary’- wprowadzenie słownictwa świątecznego.
4. „The Gingerbread men”- słuchanie historii w j. obcym.

Cele:

- śpiewanie świątecznych piosenek w języku angielskim
- używanie świątecznego słownictwa w trakcie zabaw
- rozwijanie rozumienia ze słuchu
- uczestniczenie w zabawach językowych z wykorzystaniem ilustracji
- uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz muzycznych
- rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie