menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2019-05-07 21:57:38)

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W MAJU?

Tematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:

1. ‘My ruller”- Uczymy się nazw przyborów przedszkolnych/szkolnych.
2. “What is it?”/„Is a pencil case?”- Nauka piosenki w języku angielskim.
3. „I’ve got a crayon” -Utrwalamy poznane słowa i zwroty w trakcie zabaw muzycznych.
4. „Pets”- Utrwalamy nazwy zwierząt domowych.Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

1. „School supplies”- Wprowadzamy nazwy przyborów przedszkolnych/szkolnych.
2. „Can I have a pen, please?”/„I draw at school”- Poznajemy piosenkę w języku obcym.
3. „Are you ready?” – Utrwalamy poznane słowa i zwroty w trakcie zabaw ruchowych.
4. „On the farm”- Zabawy w j. obcym związane z nazwami zwierząt z wiejskiego podwórka.
Cele:

- oswajanie się ze słowami w innym języku na podstawie materiałów wizualnych
- rozróżnianie nazw przyborów szkolnych, podstawowych czynności wykonywanych w przedszkolu lub szkole
- śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zbiorowym śpiewie
- naśladowanie słów i zwrotów używanych w piosence
- uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz muzycznych
- rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie
- rozwijanie rozumienia ze słuchu