menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2020-03-27 21:52:27)

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W KWIETNIU?

Drogie Przedszkolaki!
W poniedziałki i w środy zapraszam was do zabaw z językiem angielskim.
Będziemy uczyć się nowych słów i zwrotów, powtórzymy piosenki oraz rymowanki.

Tematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:

Poniedziałek (30.03.2020r.)

• „Animals”- przypomnienie nazw zwierząt w języku obcym.
1. A hen (kura)
2. A dog (pies)
3. A rabbit (królik)
4. A butterfly (motyl)
5. A cow (krowa)
6. A pig (świnka)
7. A duck (kaczka)

Środa (01.04.2020r.)

• „What’s your name?”- utrwalenie podawania swojego imienia.
1. What’s your name? (Jak masz na imię?)
2. I am…….. - Jestem…..
3. My name is… (Nazywam się……..)


Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

Poniedziałek (30.03.2020r.)

• „I’m angry”- rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych w języku angielskim.

1. hungry (głodny)
2. sick (chory)
3. sad (smutny)
4. sleepy (śpiący)
5. happy (wesoły)
6. thirsty (spragniony)
7. tired (zmęczony)

Środa (01.04.2020r.)

• „Feelings”- powtórzenie treści rymowanki dotyczącej stanów emocjonalnych.
Przypomnienie słów i zwrotów zawartych w rymowance. Odmiana czasownika „to be”-być.


Cele:

- utrwalenie nazw zwierząt w języku angielskim
- podawanie własnego imienia w języku obcym
- powtórzenie słownictwa dotyczącego nazw stanów emocjonalnych
- reagowanie na proste polecenia
- naśladowanie słów i zwrotów użytych w rymowance
- rozumienie poznanych zwrotów w języku obcym i reagowanie na nie