menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2019-06-12 21:36:30)

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W CZERWCU?

Tematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:

1. “What is it?”/„Is a pencil case?”-Utrwalenie piosenki dot. przyborów przedszkolnych.
2. „An airplane”- Poznajemy nazwy środków transportu.
3. „Let’s be planes”- Nauka piosenki w języku obcym.
4. „Do you like buses?”- Zabawy muzyczne w języku angielskim.Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

1. „Can I have a pen, please?”/„I draw at school”- Powtarzamy piosenkę dot. przyborów przedszkolnych/szkolnych.
2. „We must go by bus”- Jakim środkiem transportu jedziesz na wakacje?
3. „I want to go faster”-Wprowadzenie piosenki w języku angielskim.
4. „Cars are under the table”- Zabawy ruchowe w języku obcym.
Cele:

- branie udziału w zabawach ruchowych oraz muzycznych
- reagowanie na polecenia w języku angielskim
- zapoznanie z nazwami środków transportu i ich powtarzanie w trakcie zabaw
- oswajanie się ze słowami w innym języku na podstawie materiałów wizualnych.
- poznanie słów i zwrotów użytych w nowo poznanych piosenkach
- rozumienie sensu wypowiedzi w innym języku podczas zabawy
- rozumienie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu