menu

Angielski

2018-09-02 14:05:09 (ost. akt: 2018-11-04 21:36:31)

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną podczas zajęć z języka angielskiego.

CO ROBIMY W LISTPADZIE?

Tematy zajęć dla dzieci trzyletnich i czteroletnich:

1. „My fruit”- Uczymy się nazw owoców w języku obcym.
2. „Sweet, sweet„/”Juicy apple”- Śpiewanie piosenki dotyczącej owoców.
3. „Our flag is….”- Nazywanie kolorów flagi Polski.
4. „A yellow banana’- Rozróżnianie koloru owoców.Tematy zajęć dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich:

1. „Our vegetables”-Zapoznanie się z nazwami warzyw.
2. „Let’s chop some cabbage’” - Nauka słów piosenki dotyczącej warzyw.
3. „Poland”-Określenie nazwy kraju w którym mieszkamy.
4. „Green broccoli”-Rozpoznawanie koloru warzyw.
Cele:
- branie udziału w zabawach ruchowych i muzycznych
- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu
- rozróżnianie nazw owoców i warzyw
- określenie nazwy kraju w którym mieszkamy
- rozumienie poleceń w języku obcym.
- utrwalenie nazw kolorów
- podejmowanie próby powtarzania słów i zwrotów użytych w piosence