Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Sówki

2015-11-24 10:52:27 (ost. akt: 2020-09-06 21:06:33)

Autor: MP9

Sówki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?


TEMATY KOMPLEKSOWE:


1. Witajcie w przedszkolu.
2. Droga do przedszkola.
3. Nadeszła jesień.
4. Co robią zwierzęta jesienią?
5. LAS-zwierzęta i rośliny chronione.


CELE:

• zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie,
• rozwijanie percepcji wzrokowej,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu,
• opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu,
• umuzykalnianie dzieci,
• rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej,
• rozpoznawanie papieru o różnych fakturach,
• rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
• rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji,
• rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
• rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji,
• zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
• przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych,
• zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park,
• rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki,
• wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej,
• budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi,
• ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,
• dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu,
• zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy,
• rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,
• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, rozwijanie orientacji przestrzennej,
• łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej,
• kształtowanie świadomości ochrony roślin i zwierząt,
• poznanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt,

WIERSZ:

Kolorowe znaki

(K. Wiśniewski)

Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym
z rysunkiem czarnym jak pióra kawcze
mówią: „Uważaj na mój rysunek!"
bo są to ZNAKI OSTRZEGAWCZE.

A prostokąty oraz kwadraty,
te z tłem niebieskim, stojące z gracją
INFORMACYJNE są to ZNAKI,
bo zawsze służą informacją.

Wiesz już dlaczego duzi i mali
znaki drogowe widują co dzień?
Żeby bezpiecznie z dróg korzystali:
każdy kierowca i każdy przechodzień.

Te duże koła z brzegiem czerwonym,
które z daleka widać od razu,
„Nie wolno!” – krzyczą głosem donośnym,
bo to są właśnie ZNAKI ZAKAZU.

Mniejsze zaś koła z niebieską twarzą
i białą strzałką jak ptasi pazur,
mówią stanowczą: „Jedź, jak ci każę!”
Dlatego są to ZNAKI NAKAZU.

PIOSENKA:

„Kolorowe listki”

1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wietrze szumiały.
Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło
szu, szu , szu wirowały w koło. / bis
2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis
3. Kolorowe listki spadły już na trawę,