menu

Sówki

2015-11-24 10:52:27 (ost. akt: 2022-01-02 13:16:00)

Autor: MP9

Sówki

CO ROBIMY W STYCZNIU?


TEMATY KOMPLEKSOWE:


NOWY ROK
BALE W KARNAWALE
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
ZIMOWA OLIMPIADA SPORTOWA


CELE:

• posługuje się swoim imieniem
• używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania
• nawiązuje relacji rówieśnicze
• współdziała z dziećmi w zabawie
• uczestniczy w zabawach ruchowych
• wykazuje sprawność ciała i koordynację
• słucha, reaguje na sygnały
• komunikuje potrzebę ruchu
• czerpie radość z możliwości uczestnictwa we wspólnej zabawie
• uważnie słucha wiersza, bajek
• wyraża rozumienie świata za pomocą języka mówionego
• odpowiada na pytania
• rozwija spostrzegawczość
• określa kierunki, rozróżnia stronę lewą i prawą
• wykonuje czynności z wykorzystaniem chwytu pisarskiego
• wykonuje własne eksperymenty graficzne, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym
• ćwiczy percepcję słuchową
• podejmuje samodzielną aktywność poznawczą
• odróżnia elementy świata fikcji
• pokonuje nieśmiałość
• porównuje przedmioty w swoim otoczeniu
• rozwija spostrzegawczość
• klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
• wykonuje pracę plastyczną na określony temat
• ćwiczy motorykę małą
• uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych
• uczestniczy w sprzątaniu
• uważnie słucha
• śpiewa piosenki
• posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
• dzieli wyrazy na sylaby,
• Rozwija szacunku do osób starszych
• Wzmacnia więzi uczuciowe z rodziną
• Poznanie zwyczajów związanych z karnawałem

WIERSZ:

POWITANIE NOWEGO ROKU

(Urszula Piotrowska)

Nowy Rok w noc sylwestrową
prosi gości na przyjęcie.
Miesiąc za miesiącem wchodzi,
pamiętając o prezencie.
Styczeń – strój karnawałowy,
Luty – butów ciepłą parę,
Marzec, trochę roztargniony,
gna z pogody pełnym garem.
Kwiecień piórko ma jaskółki,
Maj – pachnący bukiet bzowy,
Czerwiec – jagód pełny dzbanek,
Lipiec – zdrowy miód lipowy.
Sierpień niesie sierp po dziadku,
Wrzesień nowy szkolny dzwonek,
a Październik… kartofelki
na ognisku upieczone.
Mknie Listopad z parasolem,
w podarunku trzyma liście.
I na końcu śnieżny Grudzień,
z choinkami, oczywiście!
Pory roku też dotarły:
Zima, Wiosna, Lato, Jesień
i pytają jedna drugą:
– Co ten Nowy Rok przyniesie?


PIOSENKA:

PIOSENKA DLA BABCI I DZIADKA

(słowa i muzyka S. Bernaciak)

1.W świecie zwyczajnych ludzkich spraw
Każdy gdzieś pędzi każdy gna
Tam niezwykłą wartość w sobie ma Babcia z dziadkiem
a ja kocham ich, co dnia.

Ref: Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi
Kto za wami tęskni i kto o was śni
Zaraz weekend przedszkole kończy się ja wiem
Jeszcze chwila i znów zobaczymy się.

2. Powiedz babciu czy ktoś bardziej kocha cię
Bo tyś jest dobrocią samą w sobie mi
Że mi dałaś mamę tatę w końcu ja
Zaistniałam (em) na tym świecie żeby trwać. • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY