menu

Sówki

2015-11-24 10:52:27 (ost. akt: 2021-08-31 17:29:59)

Autor: MP9

Sówki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?


TEMATY KOMPLEKSOWE:


DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLE!
WAKACJE SIĘ SKOŃCZYŁY
KONIEC LATA W SADZIE I W OGRODZIE
KOLOROWY PARK
CELE:

• posługuje się swoim imieniem
• używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania
• nawiązuje relacji rówieśnicze
• pokonuje nieśmiałość
• współdziała z dziećmi w zabawie
• uczestniczy w zabawach ruchowych
• wykazuje sprawność ciała i koordynację
• słucha, reaguje na sygnały
• komunikuje potrzebę ruchu
• czerpie radość z możliwości uczestnictwa we wspólnej zabawie
• uważnie słucha wiersza, bajek
• wyraża rozumienie świata za pomocą języka mówionego
• odpowiada na pytania
• nazywa symbole i znaki
• rozwija spostrzegawczość
• określa kierunki, rozróżnia stronę lewą i prawą
• wykonuje czynności z wykorzystaniem chwytu pisarskiego
• wykonuje własne eksperymenty graficzne, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym
• ćwiczy percepcję słuchową
• podejmuje samodzielną aktywność poznawczą
• odróżnia elementy świata fikcji
• pokonuje nieśmiałość
• porównuje przedmioty w swoim otoczeniu
• rozwija spostrzegawczość
• klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
• wykonuje pracę plastyczną na określony temat
• ćwiczy motorykę małą
• uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych
• uczestniczy w sprzątaniu
• uważnie słucha
• śpiewa piosenki.

WIERSZ:

Na wakacje!
(Maciejka Mazan)

Dokąd jedziesz na wakacje?
W góry lub nad morze.
Dokąd jeszcze można jechać?
Kto powiedzieć może?
Można jechać na wycieczkę
i spać pod namiotem,
po jeziorze pływać łódką
albo wodolotem.
Można w lesie sobie zbierać
jagody i grzyby,
można sobie – gdy ktoś lubi –
łowić w rzece ryby.
A gdy ktoś jest bardzo dzielny
– bo są takie zuchy –
może zwiedzać stare zamki,
w których straszą duchy!

PIOSENKA:

MĄDRY KALENDARZ

1. W kalendarzu mieszka czas,
dni, tygodnie i miesiące
i przygody są tam też
i marzenia, jakie chcesz.

Ref. Kalendarz mądry jest! (tak jest)
Nie kończy nigdy się,
bo wie, że każdy nowy rok (co rok)
dni piękne dać nam chce! (bis)

2. W kalendarzu tyle dat,
te na co dzień, te od święta,
dziś zaznaczę sobie sam,
kiedy urodziny mam.
Ref. Kalendarz mądry… (bis) • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY