menu

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

2020-05-18 14:47:58 (ost. akt: 2020-05-19 18:55:54)

Wznowienie pracy przedszkola.Drodzy Rodzice!


Informujemy, że z dniem 25 maja 2020r. wznawiamy funkcjonowanie Przedszkola dla osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane.


Przedszkole będzie świadczyć opiekę dla dzieci od godz. 6.30 do godz. 16.00.

Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego, godziny pracy poszczególnych grup mogą ulec zmianie.

Prosimy przyprowadzać dzieci do godz. 8.15 i odbierać od godz. 14.00.Po godzinie 8:15 nie przyjmujemy dzieci.

Należy dostosować się do wyznaczonego czasu przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem przedszkola, godziny przyprowadzenia lub wcześniejszego odbioru dziecka mogą ulec zmianie.

Do przedszkola przyprowadzić może dziecko tylko jeden z rodziców/opiekunów.
To samo dotyczy odbierania dziecka z przedszkola. Obie czynności mogą wykonać tylko rodzice lub opiekunowie dziecka (nie zaleca się tej czynności osobom powyżej 60 r. ż.) Nie przychodzimy do przedszkola w towarzystwie osób postronnych.

Rodzice, którzy zgłosili potrzebę zapewnienia swojemu dziecku opieki, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami, które będą obowiązywały w naszym przedszkolu w czasie pandemii, w reżimie sanitarnym oraz zobowiązują się do ich stosowania


Prosimy o zapoznanie się z procedurami wdrożonymi w przedszkolu.


Do zapoznania się:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19
NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 " KUBUŚ PUCHATEK" W SZCZYTNIE
- procedury-bezpieczenstwa-31319


Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca stanu zdrowia dziecka - zalacznik-nr-1-31320

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
- zalacznik-nr-2-31321

Oświadczenie - zalacznik-nr-4-31322

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka - zalacznik-nr-5-31323