menu

Kangurki

2015-11-24 10:41:20 (ost. akt: 2023-03-02 16:57:37)
rys. Kacper L.

rys. Kacper L.

Autor: MP9

Kangurki

CO ROBIMY W MARCU ?TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Przedwiośnie
2. Wiosenne porządki
3. W teatrze
4. Muzyka maluje światCELE:
• W zrozumiały sposób komunikuje się z dziećmi i dorosłymi
• Wykazuje się cierpliwością
• Udziela logicznych odpowiedzi na pytania
• Wskazuje elementy fikcji w utworze literackim
• Porządkuje obrazki chronologicznie, posługuje się pojęciami: wcześniej, później
• Obserwuje pogodę, rozpoznaje graficzne symbole pogody, uzupełnia kalendarz pogody właściwymi
symbolami
• Wymienia charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia
• Naśladuje ruchami ciała zjawiska atmosferyczne
• Posługuje się pojęciem roztopy, wypowiada się na temat przyczyn topnienia śniegu
• Rozumie pojęcie zwiastun wiosny, rozpoznaje ptaki wracające po zimie z ciepłych krajów
• Nazywa narzędzia ogrodnicze i wyjaśnia, do czego służą
• Prowadzi obserwacje przyrodnicze – m.in. wzrost tulipanów
• Wyjaśnia, na czym polega zawód aktora, wzbogaca słownictwo o pojęcia związane z teatrem
• Wykazuje się kreatywnością podczas zabaw teatralnych
• Wykorzystuje pozawerbalne środki wyrazu w zabawie pantomimicznej
• Poznaje różne rodzaje lalek teatralnych
• Ustala wynik dodawania i odejmowania z wykorzystaniem liczmanów
• Grupuje przedmioty według określonej cechy: przynależności
• Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem nowej techniki – stemplowania widelcem
• Sprawnie posługuje się klejem w sztyfcie
• Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem
• Aktywnie słucha muzyki, reaguje w ustalony sposób na dynamikę dźwięku
• Rozwija sprawność manualną – m.in. przewleka sznurówki przez dziurki
• Ćwiczy receptory czuciowe
• Porusza chustą animacyjną w określony sposób
• Wykonuje różne formy ruchu, wykazuje się sprawnością ruchową

WIERSZ:
M. Frąszczak "WIOSNA"
 
Przyszła do nas wiosna,
ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
Zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
niechaj wiosna długo trwa!
PIOSENKA:
1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło
Lecą i świergocą, głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku, trzyma kwiat
gdy go górę wznosi, zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony
Ref. Maszeruje wiosna…..

3. Wiosno wiosno, nie zapomnij o nas
Każda trawka chce być już zielona
Gdybyś zapomniała inną drogą poszła
Zima by została mroźna.


 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY