menu

Pszczółki

2015-11-24 10:43:14 (ost. akt: 2021-02-28 15:16:41)
rys. Ignaś S.

rys. Ignaś S.

Autor: MP9

Pszczółki

CO ROBIMY W MARCU?



TEMATY KOMPLEKSOWE:


Urządzenia w moim domu.
Bawimy się w teatr.
Wiosna idzie przez świat
Wielkanoc






CELE:

• Zna treść popularnych bajek
• Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek
• Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
• Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
• Próbuje wymyślać zakończenie bajki
• Uczestniczy w zabawach parateatralnych
• Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium
• Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy
• Ilustruje ruchem treść piosenki
• Uczestniczy w zabawach rytmicznych
• Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki
• Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje
• Przelicza elementy zbiorów
• Posługuje się liczebnikami głównymi
• Porównuje liczebność elementów w zbiorach
• Układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej
• Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne
• Wypowiada się na temat swojej rodziny
• Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek
• Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne
• Rozpoznaje i nazywa „domy” niektórych zwierząt
• Wymienia nazwy zwierząt, które żyją w lesie
• Rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje

WIERSZ:

„WIOSNA UKOCHANA”


Ciepły promyk słońca
Pogłaskał mnie z rana
Wyjrzałam przez okno
Wiosna ukochana!!!

Nawet nie wiem kiedy
Do mnie zawitała
Jak się masz Agatko?
Ciepło zapytała

I odeszła dalej
Malować i kwiecić
Zostawiła zapach
W wiosennym bukiecie

PIOSENKA:

„UCIEKAJ ZIMO”

1. Wsiadaj zimo na sanki
i uciekaj już.
Zabierz śnieżne bałwanki,
zabierz wiatr i mróz.

Ref.: Rękawiczki i czapki
pochowamy do szafki.
Na spacerek pójdziemy,
Nie zmarzniemy już.

2 A ty zimo uciekaj
za górkę z za las
I nie marudź, nie zwlekaj,
już na wiosnę czas.

Ref.: Rękawiczki i czapki
pochowamy do szafki.
Na spacerek pójdziemy,
Nie zmarzniemy już.

  • TEST