Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Króliczki

2015-11-24 10:51:51 (ost. akt: 2020-09-06 09:22:49)
rys. Kasia S.

rys. Kasia S.

Autor: MP9

Króliczki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?


TEMATY KOMPLEKSOWE:


1. W przedszkolu!
2. Droga do przedszkola.
3. Nadeszła jesień.
4. Co robią zwierzęta jesienią?

CELE:

1. Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.
2. Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
3. Wprowadzenie graficznych znaków umownych- znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych, krzesełek
4. Rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
5. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
6. Poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu.
7. Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego.
8. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów.

WIERSZ:

"Kolorowe znaczki" D. Gellner

Czy to szatnia,
Czy to łąka?
Bo tu motyl,
Tam biedronka.
Tutaj siedzi żółty ptaszek,
Czasem dziobie rzeczy nasze.
Kolorowe znaczki w naszej szatni,
Żeby szalik, żeby czapkę
Znaleźć łatwiej.
Kolorowy znaczek
Każde dziecko ma.
Kolorowy znaczek mam i ja.

PIOSENKA:

„Taniec pajacyka z misiem”


1.Mały miś, śmieszny miś
z pajacykiem tańczy dziś.
Mały miś, śmieszny miś
zna pajaca nie od dziś.
Skaczą sobie dookoła
bo poleczka to wesoła.

2.Mały miś, śmieszny miś
z pajacykiem tańczy dziś.
Mały miś, śmieszny miś
zna pajaca nie od dziś
Klaszczą w rączki w rytm muzyki,
tak jak lubią pajacyki.

3.Mały miś, śmieszny miś
z pajacykiem tańczy dziś.
Mały miś, śmieszny miś
zna pajaca nie od dzis.
Tupią nóżki, raz i dwa,
a orkiestra pięknie gra.