menu

Motylki

2016-01-03 12:00:00 (ost. akt: 2021-05-31 22:43:48)

Autor: motylki

Motylki

CO ROBIMY W CZERWCU?


TEMATY KOMPLEKSOWE:

Święto dzieci.
Dzieci z całego świata.
Moje podwórko.
Wkrótce wakacje.
CELE:

• dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
• określanie swoich zainteresowań,
• pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.
• poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu,
• akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;
liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
• czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
• odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
• opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej.
• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu
wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
• rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych,
• nazywanie figur geometrycznych,
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru),
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów
zastępczych,
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

WIERSZ:

Żegnaj nasze przedszkole

Jak w przedszkolu było miło, tyle czasu się spędziło.
Dziś żegnamy swe przedszkole, bo już czas myśleć o szkole.
Żegnaj nasze przedszkole, rozstania nadszedł czas,
jesteśmy teraz duzi i szkoła wzywa nas.

PIOSENKA:

Pożegnanie starszaków

1. Po naszym przedszkolu śmiech biega wesoły,
wkrótce go weźmiemy ze sobą do szkoły.

Ref: Bo czasy miodowe, powoli kończą się.
I szkoła już do nas swe zaproszenie śle.

2. Weźmiemy piosenki, bajki teatrzyki,
i tańce - skakance i śmieszne wierszyki.

Ref: Bo czasy miodowe……………
3. Zbierzemy literki, złożymy z nich słowa,
i zacznie się dla nas bajka całkiem nowa.

Ref: Bo czasy miodowe……………


 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY