Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Motylki

2016-01-03 12:00:00 (ost. akt: 2020-09-03 17:55:52)

Autor: MP9

Motylki

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU?

TEMATY KOMPLEKSOWE:


1. Witajcie w przedszkolu.
2. Droga do przedszkola.
3. Nadeszła jesień.
4. Co robią zwierzęta jesienią?
5. LAS-zwierzęta i rośliny chronione.CELE:

• zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie,
• rozwijanie percepcji wzrokowej
• zachęcanie do poznawania imion kolegów i koleżanek z grupy,
• rozwijanie sprawności manualnej
• zachęcanie do bliższego poznawania swoich rówieśników,
• zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu
• opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu,
• umuzykalnianie dzieci
• rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej,
• rozpoznawanie papieru o różnych fakturach
• rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
• rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji
• rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
• rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji
• zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
• przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa
• rozwijanie sprawności fizycznej
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych
• zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park
• rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki,
• wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
• budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi,
• ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych
• dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu,
• zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy
• rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,
• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, rozwijanie orientacji przestrzennej
• zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy
• łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej
• kształtowanie świadomości ochrony roślin i zwierząt
• poznanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt


WIERSZ:

„Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”

Na chodniku przystań bokiem,
Popatrz w lewo bystrym okiem,
Skieruj w prawo wzrok sokoli,
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą prze nią przejść przechodnie.


PIOSENKA:

„Kolorowe listki”


1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wietrze szumiały.
Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło
szu, szu , szu wirowały w koło. / bis
2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis
3. Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.
Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,
cicho, sza, oczka zamykają. / bis