menu

Motylki

2016-01-03 12:00:00 (ost. akt: 2021-02-28 13:52:47)

Autor: motylki

Motylki

CO ROBIMY W MARCU?

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.Chciałbym być sportowcem.
2. Cuda i dziwy.
3. Wiosna, wiosna.
4. Nowinki z wiejskiego podwórka.
5. Wkrótce Wielkanoc.CELE:

• wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
• określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu,
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych
wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
• próby samodzielnego czytania,
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
• rozpoznawanie liter pisanych.
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
• różnicowanie stron ciała – prawej i lewej.
• poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem, poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma, poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi– Księżyca,
• poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat,
• poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata,
• dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów.
• rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np.: przelewanie płynów, przesypywanie lub rozsypywanie różnych materiałów,
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, „j” „f” „c” „ł”
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
• czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,
• rozpoznawanie liter pisanych.
• oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich, np. tulipany, nasturcje, lilie; omawianie ich budowy (np. tulipana),
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez próby logicznego ujęcia motywów własnego działania,
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego, zakładanie w sali zielonego ogródka; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin,
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów),
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
• układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie,
• poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi,
• nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
• wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,WIERSZ:

"Pracowita Wiosna"

Kolorowa wiosna, gosposia wspaniała,
od samego rana dużo pracy miała.
Zaspane słoneczko witała zza chmurki,
prosiła na koncert leśnych ptaków chórki.
Malowała kwiatki na zielonej trawie,
policzyła z boćkiem wszystkie żaby w stawie.


PIOSENKA:

"Pachnąca wiosna"

1.Słońce coraz mocniej świeci,
rosną zboża, krzewy, kwiaty.
Już się cieszą wszystkie dzieci
z wiosny strojnej w jasne szaty,
z wiosny strojnej w jasne szaty.

2.Wszystko cudnie nam rozkwita:
tulipany i żonkile.
Już pierwiosnek fiołka wita.
Znowu deszcz popadał chwilę,
znowu deszcz popadał chwilę.

3.Przyszła wiosna, piękna pani,
co bukiety kwiatów niesie.
Ogród cieszy nas ziołami.
Witaj w sadzie, witaj w lesie,
witaj w sadzie, witaj w lesie.
  • TEST