menu

14.04 -Święto Chrztu Polski

2021-04-09 13:08:31 (ost. akt: 2021-04-09 13:38:26)

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI - 14.04. - WYWIEŚ FLAGĘ!
Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r.
W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r.,
zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia,
kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu
w społecznej świadomości”.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.
Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego
z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski:
rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Święto to obchodzone jest w Polsce po raz trzeci. Uczcijmy to święto
poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej.
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY