menu

Biedronki - 6 latki

2016-09-01 16:04:09 (ost. akt: 2024-04-28 18:50:59)
rys. Ola P.

rys. Ola P.

Biedronki

CO ROBIMY W MAJU?

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.Jestem Polakiem i Europejczykiem.
2. Tutaj mieszkam.
3. Wiosenna łąka.
4. Mieszkańcy łąki.
5. Nasi Rodzice.

CELE:


● Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
● Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
● Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
● Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
● Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
● Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
● Stwarzanie miłej atmosfery i budzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu;
•Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po budynku;
•Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz w prostych sytuacjach zadaniowych;


WIERSZ:

„Moja rodzina” B. Szelągowska

Piękny uśmiech, dobre serce;
wszystko umie zrobić sama.
Kocha mnie najbardziej w świecie.
To jest właśnie moja mama.

Zawsze chętnie mi pomagasz,
kiedy jesteś obok, tato.
Z tobą czuję się bezpiecznie.
Kocham ciebie właśnie za to!

Dom to miejsce wyjątkowe.
Może być na końcu świata!
Najważniejsza jest rodzina,
czyli mama, ja i tata!
PIOSENKA:

,,Na majowej łące”


1.Na majowej łące świerszcze dają koncert
Cyk, cyk, cyk, cyk
Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom
Tak jak świerszcze zaśpiewamy mamom.

2.Na majowej łące żabki dają koncert
Kum, kum, kum, kum
Nutkę taką samą zaśpiewamy tatom
Tak jak żabki zaśpiewamy tatom.

3. Na majowej łące boćki dają koncert
Kle, kle, kle, kle
Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom
Tak jak boćki zaśpiewamy mamom. • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY