menu

OGRÓDEK DYDAKTYCZNY

2017-11-04 20:59:08 (ost. akt: 2021-11-13 22:10:14)
mięta w doniczce

mięta w doniczce

Realizujemy projekt


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

OPIS ZADANIA

OGRÓDEK DYDAKTYCZNY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9
"KUBUŚ PUCHATEK" W SZCZYTNIECałkowity koszt projektu 4.170,01 zał, kwota dofinansowania 2000,00 zł

I Cele projektu.

- założenie ogródka dydaktycznego na terenie przedszkola
- włączenie się w działania proekologiczne
- uczestnictwo w kształtowaniu postaw ekologicznych
-uczestnictwo w kształtowaniu postaw prozdrowotnych
- propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia

II Miejsce realizacji projektu.

Przedszkole mieści się przy ulicy Polnej 16 w Szczytnie. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola znajduje sie firma budowlana "Bodar", firma" Zelbo". Ulica, na której mieści się przedszkole to tereny z zabudową raczej usługową poprzeplatane domami jednorodzinnymi. Niedaleko znajduje się stacja kolejowa i tory. Jest to ulica dość ruchliwa i gwarna. Zewsząd dochodzą hałasy i zanieczyszczenia powietrza. Nie sprzyja to właściwemu rozwojowi i wypoczynkowi dzieci oraz przebywających tu pracujących dorosłych. Warto uatrakcyjnić ten teren o dodatkową zieleń, którą podniesie atrakcyjność nie tylko terenu przedszkola , ale i całej ulicy .
Ogródek dydaktyczny, który powstanie na terenie przedszkola, będzie usytuowany tuż za budynkiem , w bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu przeznaczonym do zabaw dzieci,
w pobliżu ścieżki sensorycznej oraz sprzętów do zabaw terenowych. Dzięki temu powstanie przestrzeń lepiej zagospodarowana i sprzyjająca nauce, zabawie i odpoczynkowi dzieci na świeżym powietrzu.

III Krótka charakterystyka projektu ze wskazaniem możliwości kontynuowania i rozwijania go.

Miejskie Przedszkole "Kubuś Puchatek" dysponuje przestrzenią za budynkiem przedszkola, która stanowi miejsce zabaw i rekreacji dzieci. Znajduje się tu kilka drzew i krzewów, sprzęty terenowe oraz ścieżka sensoryczna. Projekt zakłada doposażenie tego miejsca w drzewa , krzewy i zioła, które przyczynią sie do poprawy wizerunku ogrodu, zapewnią wyciszenie terenu, poprawią czystość powietrza, którym oddychają dzieci oraz przyczyni się do propagowania treści ekologicznych wśród dzieci i dorosłych związanych z naszym przedszkolem. Założenie zielnika umożliwi propagowanie zdrowego żywienia i będzie dawało możliwość korzystanie z niego przez kuchnię przedszkolną do przyrządzania zdrowych posiłków. Co roku dzieci będą mogły sadzić lub wysiewać zioła , opiekować się nimi przez cały sezon i obserwować cały proces ich wzrostu. Projekt może i powinien być kontynuowany. Teren przedszkola jest bardzo duży i nadal będzie doposażany i udoskonalany pod względem proekologicznym, a kolejne pokolenia dzieci będą uczestniczyć w wielu akcjach i programach związanych z edukacją ekologiczną.

Etapy realizacji:
Zostały zakupione drzewka i krzewy, etykiety można zobaczyć tutaj: zakupilismy-drzewka-i-krzewy-14433

Pełne sprawozdanie z przeprowadzonego projektu: sprawozdanie


A tu pamiątkowe zdjęcia:Ogródek dydaktyczny w porach roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Warzywa

 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY